Logg inn

Ledelse gjennom småprat

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fikk dekket studieavgift og pensumlitteratur for kurset "Organisasjon og endring" ved NTNU. Dette er det andre kurset jeg tar ved NTNU, som er en del av deres videreutdanningstilbud. Jeg tok det som enkeltkurs, men kurset kan inngå i det erfaringsbaserte masterprogrammet i organisasjon og ledelse, eller et annet studium der det passer inn. Kurset bestod av to samlinger på to dager høsten 2016, en semesteroppgave og en hjemmeeksamen. Kurset ga meg nyttig teoretisk kunnskap om organisasjoner og mye å tygge på når det gjelder konkret endring.

Jeg fordypet meg i temaet organisasjonskultur og endte med å skrive eksamensoppgave med utgangspunkt i den svenske professoren Gunnar Ekman sin bok "Fra prat til resultat – om lederskap i hverdagen". En liten, lettlest og spennende bok som anbefales på det varmeste. Ekman er veldig opptatt av det han kaller småprat, og ledelse gjennom småprat. Med småprat mener Ekman uformelle samtaler på arbeidsplassen, altså at man slår av en prat i forbifarten. Det kan være på vei inn- eller ut av jobb, ved kaffeautomaten, i kantina, på julebord eller før eller etter et formelt møte for den del. Men selv om samtalene er uformelle så er ikke tema begrenset til trivielle ting som vær og føre og hva man gjorde sist helg. Småpraten kan like gjerne handle om viktige spørsmål for organisasjonen. Gunnar Ekman mener at småprat er styrende for hva som faktisk skjer i organisasjoner. Han kobler også småprat og ledelse tett. Ifølge Ekman er småprat nøkkelen til moderne og godt lederskap

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg opplevde kurset som veldig relevant. Vi var midt i en omorganiseringsprosess på jobb da jeg tok kurset. Det gjorde at jeg kunne trekke inn selvopplevde erfaringer i studiet, samtidig som jeg fikk prøvd ut nyvunnet kunnskap og testet teorier i det praktiske liv. Og ledelse handler jo i dag mye om endring. Så dette var spot on. Helmaks rett og slett!

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Har ikke så mye å utsette på kurset. Foreleseren var kunnskapsrik og engasjerende og det smittet. Det var også utrolig deilig med et lite avbrekk fra den vanlige arbeidshverdagen. Og så gir det et veldig kick å lære noe nytt! Det var også veldig nyttig å bli kjent med ledere fra andre bransjer og få deres erfaringer og perspektiv på ledelse og endring.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Selv om dette var et lite kurs (7,5 studiepoeng) så krever det litt innsats, tid og konsentrasjon. Mitt tips er derfor å gjøre det motsatte av meg; komme i gang så tidlig som mulig.

Studiested: http://www.ntnu.no/studier/morg