Logg inn

Fire dager med Robert McKee i New York

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har vært på Robert McKees Story-seminar i New York City. http://mckeestory.com/story-seminar Kurset gikk fra 3. til 6. april 2014 med forelesning fra ni til sju hver dag. Rundt tohundre studenter fra hele verden fulgte McKees seminar, og fikk hans oppskrift på det perfekte manus, hans detaljerte analyser av kjente filmscener samt nestorens syn på mange sider ved dagens film- og tv-produksjon.

Hva gjør dette relevant for deg?

Fordi god historiefortelling er viktig i jobben min som programleder og journalist, og fordi det å kjenne filmhistorien og filmens virkemiddel er nyttig for en som jobber med kultur- og underholdningsstoff.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

"I use a lot of profanities. If you don´t like it, theres the FUCKING door!". Slik åpnet Robert McKee seminaret sitt i New York. Kursene til 73-åringen - som omtales som en guru på sitt felt - er både berømte og berykta. Fyren snakker mye, er streng og til tider arrogant, og personligheten hans gjør et kurs som dette til en opplevelse i seg selv - også utenom det rent faglige innholdet. Men innholdet var også i høyeste grad til stede! McKee har undervist i dette i tretti år, er pedagogisk og tydelig, og særlig hans tanker rundt inspirasjon, karakterbygging og det å skape følelser hos publikum var interessante. Den seks timer lange scene for scene-analysen av Casablanca på avslutningsdagen var også overraskende spennende og lærerik. Hvis jeg skulle utsette noe, må det være at McKees referanser er ganske gamle, og at mangel på eksempler fra nyere film- og tv-produksjoner gjør at forelesningene oppleves som mindre aktuelle.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Snakk med medstudentene! Jeg traff både suksessfulle filmskapere, tv-forfattere, en arkitekt på omskolering, en lege og en brasiliansk riking på sabbatsår, og lærte mye også utenom forelsningstimene. Ellers er det en klar fordel å ha gått gjennom referanselista til McKee på forhånd, så man iallefall har sett de filmene han snakker aller mest om.