Logg inn

Washington-seminaret

Kongressen
Kongressen
  • Kongressen
  • Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal(ap) og forfatter Siri Hustvedt
  • FN Bygningen
  • Det Hvite hus

Beskriv prosjektet ditt.

Å forstå amerikansk politikk bedre, fremveksten av Tea Party-bevegelsen og hvorfor amerikanske velgere valgte Donald Trump. Washington-seminaret ga en svært bred og til tider dyp innføring i amerikansk politikk og hvordan endringene i det amerikanske samfunnet har tvunget frem et raseri og en fortvilelse som er så dyp at Trump kan vinne frem. Fremfor alt viser dette seminaret et glimt av et Amerika som knapt finnes i et karikert nyhetsbilde, men et dysfunksjonelt regjeringsapparat og et land som i stor grad sliter med å gi sine innbyggere basale rett til helse, utdanning og sikkerhet.

Hva gjør dette relevant for deg?

Hvilken retorikk ble brukt, avstanden mellom velgere og politikere i USA, hvorfor dette sinnet mot Clinton-kampanjen, fremveksten av fake news fenomenet, hvorfor ble Trump ansett som mannen som kunne endre noe?

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Pluss-siden: -Mange solide og faglig relevante foredrag -Svært opplysende om både amerikansk politikk og historie -Fakta og ny kunnskap utfordret gamle forutinntatte holdninger -Nye perspektiver på hvordan norske medier dekker Trump og amerikansk politikk. -Nye perspektiver på hvordan norske medier dekket Obama. -Nye perspektiver på korrespondentrollen hos NRK og Aftenposten. -Knyttet tett nettverk med nye bransjer og fagområder Minus: -Kunne vært enda mer knyttet til et utøvende prosjekt eller reportasje -Kunne vært enda mer interaktivt hvor man skulle "produsere" noe -Kostbart: jeg har brukt over 30 000 av egen lomme for å gjennomføre seminaret. -Flere journalister burde deltatt, for skarpere diskusjon.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Les så mye du kan om amerikansk historie og politikk. Les utenlandske aviser og tidsskrifter. Bruk reisen til å produsere journalistisk stoff mens du er der.

Studiested: http://washingtonseminaret.no