Logg inn

Spansk, fase 2

Min medelev Kurt Olsen og lærer Eva Soto López med spanskkunnskapene flytende på bordet.
Min medelev Kurt Olsen og lærer Eva Soto López med spanskkunnskapene flytende på bordet.
  • Min medelev Kurt Olsen og lærer Eva Soto López med spanskkunnskapene flytende på bordet.
  • Kurt Olsen og jeg måtte virkelig skjerpe oss for å unngå for mye korreks fra vår aktive lærer.

Beskriv prosjektet ditt.

I 2004 benyttet jeg anledningen til å systematisere mine fragmentariske spanskkunnskaper, som i hovedsak besto av turist-spansk ervervet gjennom opphold på Solkysten i mange år. Jeg meldte meg på et månedslangt intensivkurs ved Bonanova språkskole i Fuengirola, der jeg har et feriehus. Grunnkurset våren 2004 ga meg et betydelig større ordforråd og en innføring i spansk grammatikk, men kun i presens. I årene etter forsøkte jeg å holde mine nyervervede kunnskaper ved like, og helst utvide dem noe, ved hjelp av en rekke nettbaserte spanskkurs. Men det er vanskelig å oppnå særlig framgang uten kontinuitet og en systematisk oppfølging. Derfor har jeg i flere år ønsket å ta et oppfølgingskurs, for å gjenoppfriske det jeg burde kunne og komme litt videre innen grammatikken. Det samme ønsket hadde en kamerat av meg, Kurt Olsen, som tok tilsvarende grunnkurs som meg i 2010. Jeg hadde fått tips om spansklæreren Eva Soto López av to andre kamerater/tidligere journalistkolleger. De har begge hatt privatundervisning hos henne, med støtte fra Stup. Eva er tidligere lærer ved Bonanova, men verken Kurt eller jeg hadde undervisning med henne der. Med sin fortid ved Bonanova visste Eva hvilket nivå vi befant oss på. Hun la derfor opp et pensum som passet vårt behov og stilte med nødvendig undervisningsmateriale.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg har planer om å oppholde meg deler av året i Spania og jobbe en del som frilans. Derfor er det svært nyttig å kunne tilegne meg viktig informasjon gjennom spanske medier og i samtaler med spanjoler som ikke snakker engelsk (i særlig grad). Jeg ser på spansk TV hjemme i Oslo og forsøker å lese spanske nettaviser uten å bruke Google Translate for mye.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Undervisningen skjedde hjemme hos Eva. Hun bor et stykke opp i åsen, øst for Fuengirola. Vi var avhengig av bil for å komme oss dit, siden stedet er uten kollektive transportmuligheter. I et rom med flott utsikt over byen ble vi drillet i setningsoppbygning og bøyning av spanske verb, med og uten omlyd. Eva var flink til å bringe hverdagslivet utenfor vinduene inn i samtalene. Hun er aktiv med å korrigere underveis, noe som kunne oppleves litt frustrerende av og til. Noen ganger følte vi behov for litt mer tid til å korrigere oss selv inn mot riktig ord eller bøyningsform, før hun avbrøt. Men i det store og hele var det en effektiv måte å tvinge oss til å tenke riktig. Vi fikk gjenoppfrisket vårt noe falmede ordforråd, lærte en masse nye ord og fikk i tillegg en innføring i andre grammatikalske tider enn presens. Vi trente i fortidsformene pretérito perfecto, pretérito simple og pretérito indefinido, samt i framtidsformen futuro simple. Harde tider, men gøy å jobbe seg gjennom dem…

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

For at min medelev Kurt og jeg skulle konsentrere oss om å tenke og snakke, skrev lærer Eva selv alle notater underveis i undervisningen. Dermed fikk vi fortløpende referater fra temaene vi hadde snakket om, med korrekte ordvalg, bøyninger og tider. Jeg avfotograferte notatarkene etter timene og lastet inn i et samledokument som jeg har tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil. Svært nyttig og praktisk. Kurt hadde på forhånd gått til anskaffelse av en stor spanskordbok fra et av de store forlagene. Den inneholdt en avdeling for spansk grammatikk, noe vi hadde stor nytte av. Jeg kjøpte derfor selv samme bok etter at vi var tilbake i Norge, for å bruke den til å vedlikeholde spansken. Jeg planlegger å ta nok et spanskkurs høsten 2014, i Oslo. Google Translate er etter hvert blitt såpass bra at det er nyttig å benytte programmet både til å oversette ord og til å lage setninger når man er på farta.