Logg inn

Relasjonskompetanse – hvordan samhandle

Dialog
Dialog
  • Dialog
  • Dimensjonene i relasjonskompetanse

Beskriv prosjektet ditt.

5 dagers studium i relasjonskompetanse knyttet til ledelse. Teorien bygger på Jan Spurkelands arbeid med temaet gjennom flere tiår. Hensikten med kurset er blant annet å: - Utvikle organisasjoner og ledere - Profesjonalisere ledere - Utvikle og styrke livsmestring - Utvikle gode lag/team - Fjerne destruktive konflikter og spenninger - Redusere sykefravær

Relasjonsledelse er et menneskesyn som bygger på at medarbeiderne, og ikke systemene/verktøyene, er den viktigste ressursen for en bedrift. Vi gikk gjennom de 14 dimensjonene som til sammen utgjør relasjonskompetanse, både med teori, øvelser og dialog. Dimensjonene er menneskeinteresse, tillit, dialogferdigheter på individnivå, tilbakemeldinger, dialogferdigheter i gruppe, relasjonsbygging, synlighet, utvikling/motivasjon, kreativitet, konflikthåndtering, emosjonell modenhet, humor, prestasjonshjelp og resultatorientering.

Hva gjør dette relevant for deg?

Kurset ga meg som leder en god verktøykasse for hvordan du skal være en leder, og ikke en administrator for de du er leder for. Kurset omhandler også det å samhandle på tvers. Begge deler er viktig for meg som mellomleder. Ledelse handler om å gjøre andre gode. For å lykkes med det må man investere i relasjoner til de man skal lede.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Dette var veldig lærerikt og inspirerende – både for min utvikling som leder og meg som menneske. Vi var 11 kursdeltakere, fra ulike bransjer. Jeg hadde ikke møtt noen av dem tidligere, men lærte dem veldig godt å kjenne, gjennom øvelser knyttet til relasjonskompetanse. Noe jeg mener understreker at dette har noe for seg. Kurset ble underbygget av forskning på området. Noe som gir Spurkelands teorier støtte. Kurset ble holdt på Madeira. Hotellet hadde en stor hage. Den ga gode muligheter for refleksjon rundt temaene som ble tatt opp. Det var også fint å være samlet på et sted for å kunne fortsette samtalene rundt temaene også på ettermiddagene og kveldene.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Relasjonsakademiet har flere moduler. Modul 1 er en innføring i relasjonsledelse. De andre modulene går mer i dybden. Dersom du vurdere noen av modulene, så er det greit å vite at Modul 1 må gjennomføres før man kan gå videre til en av de andre. De øvrige trenger man ikke ta i rekkefølge.

Studiested: http://relasjonsledelse.no/Relasjonsakademiet/relasjonsakademiet.asp