Logg inn

World Congress of Science and Factual producers

Sosial event i City hall.
Sosial event i City hall.
  • Sosial event i City hall.
  • Kongressen ble et sted å knytte kontakter, både fra produksjonsmiljøer og fra vitenskapsmiljøene.
  • Fra ideworkshop.
  • World Congress of Science and factual Producers holdes årlig. I 2018 vil kongressen holdes i Brisbane, Australia.
  • NASA presenterte hvordan de bruker VR og 3D teknologi. De fortalte også om hvordan de ønsker gi alle fri tilgang til bruk av deres materiale.
  • NASAs Veronica McGregor demonstrere NASAs VR/3D løsning som gir oss alle mulighet til å gå på mars. Artig opplevelse.
  • What's the Buzz! Guttene fra Mythbuster's ledet eventet som viste produksjoner som utmerket seg i 2017.
  • Niobe Thompson hadde regi på

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg mottok STUP - stipend for å delta på kongressen World Congress of Science and factual producers i San Francisco. Kongressen ble holdt 29.11.17 til 02.12.17. Det ble tre dager med foredrag, debatter, diskusjoner og visninger relatert til formidling av vitenskap på TV og nett/SoMe. Kongressen blir holdt årlig og samler produsenter, regissører og broadcastere fra hele verden. Utfordringer, trender og fremtidsscenarier innen lineær TV og on- demand, men også nye plattformer som youtube, sosiale medier osv. ble presentert og diskutert.

De mest sentrale aktørene innen formidling av vitenskap på TV i verden, og innen strømmetjenester som Netflix og produksjon for nett/some, møttes til presentasjon av filmer/programmer, diskusjon og dialog. Ny teknologi, fake news, sosial medier og kunnskap om brukere/publikum var også sentrale tema på kongressen. I løpet av dagene kunne vi som deltagere også delta i ulike workshops innen blant annet ideutvikling. Vi deltok også på gruppemøter der vi møtte forskere som har markert seg inne sentrale tema inne vitenskapen. De presenterte prosjekter og trender. Kongressen ga godt rom for dialog mellom deltagerne, produsenter, regissører og broadcastere og vitenskapsfolk.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som producer og TV-regissør i NRKs vitenskapavdeling ble kongressen en svært inspirerende og nyttig opplevelse. Jeg ser det som helt nødvendig å se ut til verden når jeg som vitenskapsjournalist skal være med å løfte vitenskap og kunnskap på best mulig vis i tida fremover. Utviklingen går fort og det blir helt avgjørende å følge med på hva kolleger der ute i verden gjør og tenker for å få formidlet vitenskap på skjermen. For meg ble det tre svært lærerike dager, med inspirerende debatter, nødvendige oppdateringer på bruker/seertrender, ikke minst gode nye bekjentskaper som kan inspirere og drodles med i tida fremover.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg mener kongressen representerte en bredde og en atmosfære som blir svært nyttig når vi her hjemme skal videreutvikle genren som jeg jobber med til daglig. Det ble tre effektive og gode dager. Ulempen med slike kongresser er at de i stor grad holdes inne. Noen av sesjonene kunne også med fordel ha inneholdt noen flere visningseksempler.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Ved deltagelse på en slik kongress kan det være lurt å gjøre litt research på deltagere og foredragsholdere før en reiser. Folk bak virkelig store og spennende produksjoner, og ikke minst spennende teknologier, er tilstede og det er mye å lære i møte med folk. Det er alltid greit å vite hva folk representerer. Litt research vil også hjelpe når en skal velge hvilken sesjon en skal gå på. Flere går parallelt.

Studiested: www.wcsfp.com