Logg inn

Skolering av menighetsbladredaksjoner

Stipendmottakeren i forberedelsesmodus. Mye å planlegge ved
Stipendmottakeren i forberedelsesmodus. Mye å planlegge ved "eget opplegg".
  • Stipendmottakeren i forberedelsesmodus. Mye å planlegge ved

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg reiste til England for å finne ut mer om Association for Church Editors (ACE). Etter to turer til London i 2016 kom jeg heim med mye ny kunnskap som lett kan tilpasses norske forhold. ACE (og også Parish Pump) er tiltak som tilbyr journalistfaglig hjelp til frivillige "journalister" som jobber med blader for sine lokale menigheter.

Hva gjør dette relevant for deg?

ACE og Parish Pump driver begge med noe av det samme som jeg har gjort som frilanser de 11 siste årene: Gi mediehjelp til folk som jobber med menighetsblader. Jeg ville finne ut hvordan de jobber, og om noe liknende kan etableres på norsk jord. Jeg synger trolig på siste verset som frilansjournalist, og har lenge ønsket at mitt lille firma kan erstattes av noe som kan overleve meg.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg deltok ikke på noe kurs. Men i forberedelsene av mitt opphold prøvde jeg å orientere meg ut fra hva jeg fant på nettet, først og fremst om ACE. Men denne kontakten brakte meg også i kontakt med andre aktører som jeg hadde nytte av å treffe (som Parish Pump). Dessverre ble en tillyst lokal workshop avlyst, men jeg fikk i stedet med meg det dagslange årlige årsmøtet til ACE. Det meste av Englands-studiene måtte jeg legge opp sjøl, men det fungerte, det også, med god mailkontakt med hjelpsomme ledere i ACE.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg planla to turer til England, fordi jeg ville få med meg både en workshop (i april) og årsmøtet (i mai) pluss en kirkekonferansedag på et svært kongressenter i utkanten av London. Kanskje gjorde jeg dumt i å kjøpe billetter/overnatting i så god tid på forhånd, for da jeg like før avreise fikk melding om at den tillyste april-workshopen i Warrington ble avlyst, måtte jeg endre avreisetidspunkt, så der "sløste" jeg bort noen dyrebare stipendmidler. Dumt. Men må ellers si at det er ganske uproblematisk å finne et "eget opplegg" som kan fungere godt.

Studiested: www.churchmag.co.uk