Logg inn

Digital kommunikasjonsledelse - BI

Å ta rulletrappa opp til biblioteket på BI og gjennom bokportalen erstemningsfullt
Å ta rulletrappa opp til biblioteket på BI og gjennom bokportalen erstemningsfullt
  • Å ta rulletrappa opp til biblioteket på BI og gjennom bokportalen erstemningsfullt
  • Studietips: Ha alltid med noe fra pensum. Slik kommer du deg gjennom uten pes.
  • Klar for et år med studier

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg tok masterprogrammet “Digital kommunikasjonsledelse” ved Handelshøyskolen BI, Oslo, med start høsten 2016. Kort om kurset: “Digital kommunikasjonsledelse” er et masterprogram som skal gi forståelse for drivkreftene i medieutviklingen slik den er i dagens digitale virkelighet med ny teknologi, nye publikumsforhold og endrede konkurranseforhold. Kurset er bygget opp med fem samlinger over fire dager gjennom et studieår. Det gir 30 studiepoeng og avsluttes med en en skriftlig eksamen samt en forskningsbasert oppgave. Tredje samling foregår ved Department of Journalism ved New York University, for å gi kunnskap og innsikt fra et land og miljø som ligger i foran i utviklingen. Emnene i de fem samlingene er følgende: Digital kommunikasjon Enterprise 2.0, organisasjonen i nettverkssamfunnet Politisk kommunikasjon; "Big Data" - gjennomføres ved Department of Journalism, New York University Kommunikasjonsplanlegging Påvirkning og ledelse.

Hva gjør dette relevant for deg?

Masterprogrammet Digital kommunikasjonsledelse er erfaringsbasert og har blant annet et “spesielt fokus på utfordringer og muligheter i egen jobbhverdag”. Det gjorde at jeg kunne velge et emne for oppgaven som gikk rett inn i min og redaksjonens daglige arbeid. Jeg skrev oppgaven: "Hva kjennetegner sakene som utløser salg av abonnement på nett." I oppgaven analyserte jeg de artiklene som utløste ti eller flere abonnementssalg på nett for Amedias aviser de første tre månedene av 2017. Jeg brukte teorien om nyhetskriteriene (VISAK, Vesentlighet, Identifikasjon, Sensasjon, Aktualitet og Konflikt) for å gjøre analysen. Blant annet fant jeg at Aktualitet og Identifikasjon var de viktigste kriteriene i toppsakene blant de som utløste abonnementssalg. Kort sagt kan man oppsummere at lesernes hode og hjerter ikke har endret seg så mye på grunn av den digitale revolusjon, men hvor vi leser nyhetene, det har flyttet seg fra papir til skjerm.

Å kunne gjøre et dypdykk inn i den teknologiske utviklingen de siste 25 år, repetere nyhetskriteriene, økonomien i mediene og hvordan dette påvirker journalistikken, har vært veldig lærerikt. Og at man fritt kan velge oppgave på studiet innenfor et vidt spekter av emner er en styrke, da man kan gjøre studiet skreddersydd for sine behov. Samtidig var det både lærerikt og engasjerende å følge alle de ulike samlingene og få innsikt hvordan organisasjoner og samfunn kan utnytte den teknologiske utviklingen til å bedre kommunikasjon og samhandling. Slik sett har studiet gitt meg bredere og oppdatert kunnskap om informasjonssamfunnet og det har definitivt vært et løft som journalist. Selv om det er et ledelseskurs, trenger man ikke være i ledelse for å få utbytte av det.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Pluss: Lærerikt og bredt. Mange engasjerte forelesere og medstudenter som inspirerer og gir gode diskusjoner og øker læringsutbytte. Minus: Underveis kunne man få en følelse av at enkelte emner ikke var relevant og studiet virket sprikende. (Men resultatet var bra)

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Start å lese tidlig, for det krever en del å gjennomføre studiet ved siden av jobb. Ha gjerne i bakhodet hva du vil skrive om i oppgaven, for den dagen du skal sende inn prosjektbeskrivelse, kommer fort. Bla gjennom bøkene med en markeringspenn allerede før studiestart. Så får du en oversikt over studiet. Ikke pugg, les fort, du trenger bare oversikt for å se hva du kan bruke i oppgaven og på hjemmeeksamen. Men advarsel: Noen av bøkene er så interessante at du kan ta deg selv i å bruke god tid og sette i gang med diskusjoner med omgivelsene.

Studiested: https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/digital-kommunikasjonsledelse/