Logg inn

Nordisk forskning på barn og barndom

Tid også for vandring i vakre Gamla stan.
Tid også for vandring i vakre Gamla stan.
  • Tid også for vandring i vakre Gamla stan.
  • Fra besøk i redaksjonen til svenske Förskolan.
  • Universitetet i Helsinki.
  • Fysisk aktivitet er viktig.I banerhagen Sesam i Helsinki har de svært begrenset uteområde, og dermed må en del av den fysisk-motoriske aktiviteten foregå innendørs.
  • Tema vennskap i barnehagen Sesam.
  • Så sant, så sant.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg ønsket å oppdatere meg på forskning og aktuell debatt rundt barn, barndom og barnehage/førskole i de nordiske landene. I tillegg til aktivt nettarbeid valgte jeg å legge opp til en reise til Finland og Sverige for å besøke institusjoner, forskningsmiljøer og enkeltpersoner som har kompetanse på området.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som frilanser jobber jeg i hovedsak med stoff knyttet til barn/barnehage/barndom, med 3-4 fagblader og tidsskrifter som hovedoppdragsgivere. Mye er felles på dette området i Norden, men det er også interessante forskjeller. For eksempel er Finland kjent som et land med høye PISA-scoringer i skoleverket, men vi vet lite om hva de gjør på barnehageområdet. Det å finne mer ut om eventuelle forskjeller de nordiske landene i mellom, og få en oversikt over noe av forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår, vil være nyttig for meg som fagjournalist.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Prosjektet ble nyttig for meg. Jeg var både på institusjonsbesøk, snakket med flere forskere og folk i utdanningen av barnehagelærer, og fikk en mengde tips om personer og miljøer som jeg kan kontakte i ettertid. Jeg var også på besøk i redaksjonen i det svenske magasinet Förskolan, et svært anerkjent fagblad. Minuset er et dette området er så stort og omfattende at det bare blir smakebiter man får gjennom et forholdsvis kort prosjekt, men likevel nyttig. Kanskje skulle jeg også hatt mer fokus på hva som er debatter/motsetninger innenfor de pedagogiske miljøene i de ulike landene.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Bruk god tid i planleggingen. Få mest mulig informasjon om personer og miljøer som er aktuelle å oppsøke, og sikre deg at det både er faglig bra nivå og interessante prosjekter/forskning/utviklingsarbeid de driver med. En viktig personlig oppsummering er at det alltid er nyttig å møte personer direkte. Jeg kunne funnet ut mye bare ved på lese forskningsrapporter, fagbladet etc på nett, men det blir noe annet når du snakker direkte med folk. Nye opplysninger og økt forståelse er noe av gevinsten.