Logg inn

Kiruna flytter

Gruveanleggene til LKAB i bakgrunnen, i forgrunnen er området der de historiske husene skal stå i framtida.
Gruveanleggene til LKAB i bakgrunnen, i forgrunnen er området der de historiske husene skal stå i framtida.
  • Gruveanleggene til LKAB i bakgrunnen, i forgrunnen er området der de historiske husene skal stå i framtida.
  • En fornøyd STUP-stipendiat, Sylvi Inez Liljegren, etter å ha deltatt i flytting av gammelt, historisk bygg i Kiruna.
  • Det historiske bygget til LKABs første disponent flyttes på gigantisk trailer langs Europavei 10 i Kiruna, høsten 2017.
  • Hele bysentrum i Kiruna skal saneres og flyttes tre km lengre øst. Til venstre det gamle rådhuset, Stadshuset, som er for stort til å kunne flyttes og snart blir historie.
  • Om noen år må også den vakre Kiruna kirke ut på flyttefot. Det er bestemt at kirka ikke skal rives, men skal få en ny plassering på trygg grunn.
  • En del av Kirunas klassiske
  • I min hjemby Narvik skipes store deler av den nord-svenske jernmalmen ut i verden fordi havna her er isfri hele året. Det var malmen som førte til at jernbanen og byen Narvik i sin tid ble bygget.
  • Gruveparken med sine stålkurver, såkalte gabioner, fulle av byggematerialer etter det revne boligfeltet Ullspiran, er et minnesmerke over byen som forsvinner.
  • Mens LKAB utvider sin gruvevirksomhet, skal saneringen av hus, veier og boligområder fortsette i mange år framover.
  • Byens nye storstue, rådhuset Kristallen, ble tatt i bruk høsten 2019, men står fortsatt midt i en svær byggeplass.

Beskriv prosjektet ditt.

Utvinning av jernmalm fra gruvene i den nord-svenske byen Kiruna ekspanderer nå inn under nåværende bosetning. Gruveselskapet LKAB har bedt Kiruna kommune om å flytte sitt bysentrum, inkludert boliger, butikker og annen næringsvirksomhet på grunn av deformasjoner i bakken under byen. Jeg har fulgt denne spennende prosessen i mange år.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg er født i Narvik, som er isfri havn for malmutskipning fra Nord-Sverige. Jeg har tatt toget til Kiruna og besøkt byen helt fra jeg var barn. Jeg ser på flyttingen av en hel by som noe av de mest interessante som foregår i nordområdene akkurat nå.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg har fulgt Kiruna siden 2007 gjennom årlige besøk i byen, og har skrevet blogger, nettsaker og magasinartikler med håp om til slutt å skrive ei bok om hele prosessen. I fjor høst dro jeg på STUP reisestipend for å se på flytting av gammel, historisk bebyggelsen til nye områder, og for å se hvor langt bygging av nytt bysentrum var kommet. Hele prosessen har vært i gang siden 2004 med stadige forsinkelser. Det har vært uenighet om stedsvalg for nytt bysentrum, og flyttinga innebærer store endringer i logistikk knytta til jernbane, veier, elektrisitet, vann, avløp m.m. Ny jernbanetrasé ble trukket i 2012, og sanering av gamle boliger tok til for to år siden, flere år forsinket i henhold til opprinnelige planer. Det nye rådhuset, Kristallen, ble tatt i bruk i november 2018, med høytidelig innvielse av den svenske kongen. Det gamle rådhuset, Stadshuset, blir revet i løpet av våren 2019.

Flytting av det største og mest historiske huset, gården til LKABs første disponent, var en storartet opplevelse. Men millimeters presisjon ble huset løftet opp på en gigantisk trailer og trillet gjennom byen langt E10-traseen til det området der den gamle bebyggelsen skal bevares. Dette ble feiret som en folkefest, der byens beboere, skolebarn og barnehageklasser fulgte flyttingen med ballonger og opptog. Det var også sterkt å se den nye gruveparken som er anlagt der det gamle boligkvarteret Ullspiran sto. Kommunen har sanert husene, og rester av stein og byggematerialer er pakket inn i digre metallkurver, såkalte gabioner, for å bevare dette for framtida. Det er en del av Statens kunstnerråds idé, som gjør at folk i byen kan besøke de sanerte byområdene og minnes det som en gang var.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg anbefaler alle som er på disse kanter av Sverige å besøke byen, parkanleggene og gruvemuseet som ligger på 540 meters nivå under jorda. Flytteprosessen kommer til å fortsette i mange tiår framover.

Studiested: http://kiruna.se/stadsomvandling/