Logg inn

Live-orkestermusikkproduksjoner, workshop

Carnegie Hall, Mariss Jansons plakat
Carnegie Hall, Mariss Jansons plakat
  • Carnegie Hall, Mariss Jansons plakat
  • Carnegie Hall, kontrollrom
  • New York Philharmonic, Avery Fisher Hall, kontrollrom
  • Producing in Carnegie Hall
  • Lincoln Center, New York City
  • Avery Fisher Hall, før konserten
  • Alice Tully Hall, lydprøve
  • Back stage Control room in Alice Tully Hall
  • Carnegie Hall, før konserten
  • NRK-produsent i Carnegie Hall

Beskriv prosjektet ditt.

Miljøet for Tonmeister/Musikkprodusenter i Norge er lite. Nødvendig oppdatering og utvikling av min kompetanse som musikkprodusent er avhengig av mine kontakter i utlandet. Den mest verdifulle utvikling av min faglige kompetanse og profesjonelle erfaringer, vil være praktiske workshops. Jeg ble invitert til å besøke Berklee College of Music in Boston i mai 2014, etter invitasjon fra Chair of Music Production&Engineering, Rob Jaczko rjaczko@berklee.edu. Jeg ble vist rundt og presentert for alle studio-fasilitetene ved colleget. Vi hadde faglige diskusjoner om Tonmeisterutdannelse-problematikken og jeg presenterte NRKs orkesterproduksjoner. I egenskap av NRK-musikkprodusent ble jeg invitert til å undervise på Berklee høsten 2014. Sammen med James Donahue james_donahue@mac.com, producer i Boston Symphony Orchestra, skal vi presentere våre estetiske idéer i en ny klasse, "Orchestral Recording Techniques", som starter på Berklee i høst. Jeg besøkte Boston Symphony Hall, der Deutsche Grammophon har sitt eget kontrollrom. Sammen med James Donahue tok vi opp en orkesterprøve som opptakstest til en workshop. Jeg ble også her invitert tilbake til live-produksjoner med Boston Symphony til høsten, 2014. I New York produserte jeg (co-producer sammen med Larry Rock) New York Philharmonic med Bernard Haitink i Mahlers Symfoni nr.3, i Avery Fisher Hall i Lincoln Center. I Carnegie Hall jobbet jeg sammen med producer Leszek Wojcik lwojcik@carnegiehall.org og Bavarian Radio Symphony Orchestra med Mariss Jansons i Shostakovich Symfoni nr.5 og med Mitsuko Utchida som solist i Beethovens 4 klaverkonsert. Jeg benyttet anledningen til å gi Mariss Jansons min 1st. edit av CD-produksjon av Mahlers 3. symfoni med OFO/ Mariss Jansons fra 2002, som er basert på NRKs live orkesterproduksjon. Jeg var også co-producer i Alice Tully Hall i Lincoln Center med 2 ulike kammermusikk-produksjoner, med musikk av Mendelsohn og Brahms. Dette var i regi av Chamber Music Society of Lincoln Center. Alle detaljerte konsertprogrammer finnes som vedlegg til stipendsøknaden min. Bakgrunnen for at jeg ble invitert til disse verdensberømte konsertsalene, er min deltagelse på "Art of listening"-konferansen i Warszawa i februar 2014. Der ble NRKs orkester-produksjoner presentert og vurdert som så gode at jeg som følge av dette ble invitert til i Boston og New York City i mai 2014. Krzysztof Drab

Hva gjør dette relevant for deg?

Som NRKs musikkprodusent fikk jeg styrket min egen kompetanse, og i tillegg presentert NRKs produksjonsstandard internasjonalt.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Oppholdet ga meg en unik mulighet til å samarbeide på absolutt høyeste profesjonelle nivå.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Denne muligheten jeg har fått, er avhengig av at NRK vil prioritere et høyt nivå på sine orkesterproduksjoner.