Logg inn

Grønn vekst og konkurransekraft (BI)

Per Espen Stoknes mener det må være mulig å fortsette den økonomiske veksten og samtidig minske fotavtrykket.
Per Espen Stoknes mener det må være mulig å fortsette den økonomiske veksten og samtidig minske fotavtrykket.
  • Per Espen Stoknes mener det må være mulig å fortsette den økonomiske veksten og samtidig minske fotavtrykket.
  • Jeg har deltatt på fem intense firedagers-samlinger hos BI i Nydalen i Oslo. Til vanlig bor jeg i Bergen og jeg har hatt full jobb ved siden av studiene.
  • Professor Jørgen Randers har lang fartstid i
  • Per Espen Stoknes og Jørgen Randers har vært ansvarlige for kurset.

Beskriv prosjektet ditt.

Som journalist med klima som spesialfelt tok jeg dette studiet for å kunne stille sterkere i møte med det grønne skiftet, økonomi og næringsliv. Jeg har deltatt på fem firedagers samlinger hos BI i Nydalen i Oslo, og pendlet fra Bergen. Jeg hadde hjemmeeksamen i slutten av mai (tema: grønn økonomi vs konvensjonell økonomi) og leverte masteroppgave i midten av juni (tema: NRKs og det grønne skiftet).

Hva gjør dette relevant for deg?

Kurset viste seg å være relevant på flere måter: Jeg har fått ny kunnskap om utfordringene verden og Norge står overfor i forbindelse med bærekraft og det grønne skiftet. Jeg har fått gode kontakter i mange relevante bransjer. I tillegg har jeg fått økt kompetanse på strategi- og endringsledelse. Som fungerende digitalleder i NRK denne våren har faget således gitt god input.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

For min del har kurset vært over all forventning med engasjerte medstudenter, flinke forelesere og interessante tema. Fokuset på økonomi og regnskap var mindre enn jeg hadde trodd, så her har jeg ennå litt å gå på. Derimot har fokus vært på det store bildet og mangfoldet av bidrag som må til for å få fart på det grønne skiftet. Ble positivt overrasket over at strategitenkingen stod så sentralt. Minuser? Det er krevende å studere i tillegg til å ha familie og full jobb.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Kurset anbefales for andre som søker mer kunnskap om endring og bærekraft og konkrete tiltak knyttet opp mot det grønne skiftet.

Studiested: https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/courses/master-programmes/green-growth-as-competitive-advantage/