Logg inn

Terrorstudier ved St. Andrews University

Beskriv prosjektet ditt.

Dette var et nettbasert studieprosjekt bestående av 4 moduler som resulterte i et sertifikat (Certificate in Terrorism Studies). Grunnmodulen er obligatorisk (Key Issues in International Terrorism), deretter er det mange valgmuligheter. Jeg valgte temaene maritim terrorisme og sikkerhet, cyberterror og til slutt radikalisering. Hver modul avsluttes med en online eksamen og en skriftlig eksamensoppgave. Studiemateriell, kontakt med veileder, og tilgang til diskusjonsforum med andre studenter (som befinner seg over hele verden) er lagt opp på en slik måte at nettstudiet fungerer godt. Enkelt og oversiktlig. Studiet har vært lærerikt og utfordrende. Særlig de skriftlige oppgavene krever jobb for å oppnå en god karakter. Og karakteren du får blir begrunnet i tilbakemeldingen fra universitetet.

Hva gjør dette relevant for deg?

Temaet er høyaktuelt for en nyhetsjournalist og studiet gir økt kunnskap om et stort og komplisert fagfelt. Det har vært spennende å kunne gå dypere inn i problemstillinger som diskuteres ofte i redaksjonen.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg er veldig fornøyd med kurset og er nå stolt innehaver at et "Certificate in Terrorism Studies" signert et anerkjent universitet. På plussiden kommer fleksibiliteten som ligger i den praktiske måten dette var lagt opp på, og at det var enkelt og raskt å få kontakt og svar, både ift praktiske spørsmål og ikke minst faglige. Et eneste minus jeg opplevde var at det var vanskelig å få til gode debatter i diskusjonsforum med andre studenter. Jeg tror årsaken til det er at studentene er spredt over hele verden og de fleste studerer ved siden av jobb. Det betyr at det kan bli lite kontinuitet i den faglige debatten i studietiden. Jeg har ingen problemer med å anbefale studiet til andre journalister. Selv vil jeg vurdere å bygge på med fire nye moduler. Jeg opplevde at pensum og tilgjengelige artikler var et absolutt minimum, og at det var nødvendig å gå dypere inn i anbefalt litteratur for å skrive gode eksamensoppgaver. Men pensum var oppdatert, oversiktlig og fra anerkjente forskere og forelesere.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Vær forberedt på at det kreves litteratur ut over pensum for å skrive gode eksamensoppgaver. Selv endte jeg med 8-10 fagbøker men det avhenger selvfølgelig av hvor dypt man vil gå inn i de ulike problemstillingene. Nettstudier krever uansett selvdisiplin.