Logg inn

Språkkurs i Hellas

Påsken ga en spesiell ramme rundt kurset, og det dro seg skikkelig til påskeaften når det er
Påsken ga en spesiell ramme rundt kurset, og det dro seg skikkelig til påskeaften når det er "rakettkrig" mellom to kirkesogn. Ett års produksjon av hjemmelagd fyrverkeri fyres av mot nabokirken i håp om å treffe kirkeklokkene. I forkant er kirkene og omkringliggende hus beskyttet med nett for ikke å bli ødelagte. En spesiell opplevelse sammen med de andre kursdeltakerne.
  • Påsken ga en spesiell ramme rundt kurset, og det dro seg skikkelig til påskeaften når det er
  • På vei hjem fra kurset besøkte jeg
  • Undervisningen foregikk ute på gårdsplassen i alt fra stekende sol til ganske kjølig vårvær. Det trippet høner rundt beina og vi kunne plukke appelsiner til frokost. Svært eksotisk. Dette er en av lærerne. Mye av undervisningen foregikk en til en i små grupper.

Beskriv prosjektet ditt.

Alexandria Institute tilbyr intensive kurs i moderne gresk språk og kultur. Instituttet har hovedsete i Athen, men arrangerer også kurs flere andre steder i Hellas på ulike nivå gjennom året. Målet med programmene er at deltakerne i tillegg til språk også skal få innblikk i gresk kultur og historie. Kurset jeg deltok på samlet deltakere fra mange land og med ulik yrkesbakgrunn. Basert på forkunnskap og ønsker jeg hadde meldt inn i forkant fikk jeg et opplegg tilpasset mitt behov og nivå. Undervisningen foregikk både i en-til en-situasjoner, og i grupper. Kurset foregikk på øya Chios og var lagt til gresk påske. Dette er grekernes største religiøse høytid, og ga en spesiell ramme rundt undervisningen. Jeg hadde i forkant skissert hva jeg var ute etter, og følte at undervisningen ble spisset inn mot dette.

Jeg både bodde og fikk undervisning på en gammel appelsinfarm i den historiske bydelen Kambos, der det i alle hovedsak lå store plantasjer. Undervisningen ble gitt ute på gårdsplassen og foreleserne bestod både av lokale språklærere og faste forelesere med tilhold på instituttet i Athen. Det meste av kommunikasjonen både i selve undervisningssituasjonen og ellers, foregikk på gresk. Kurset dreide seg også om å sette språket inn i en kulturell og historisk kontekst. I tillegg til forelesninger og språktrening, var det ekskursjoner etc.

Hva gjør dette relevant for deg?

Bakgrunnen min for å søke om kurset var at jeg over tid som journalist hadde fulgt og dekket flyktningkrisen med spesielt fokus på Hellas. Krisen eskalerte i 2015 da jeg jobbet som redaktør i Kristiansand Avis. Fra 2014 og utover dekket jeg krisen og skrev reportasjer/ kommentarer både for Fædrelandsvennen og Kristiansand Avis. Øya Lesvos fikk mye oppmerksomhet både i norske og utenlandske aviser i denne tiden- og i tiden etter. Lesvos ligger strategisk plassert mellom Tyrkia og det greske fastlandet og fikk i praksis krisen midt i fanget. Sensommeren 2015 kom det på det meste et par tusen flyktninger og immigranter til øya hver eneste dag, og mange tusen ble sittende fast på øya. Dette medførte i tillegg til de åpenbare problemene for de som kom, også store utfordringer for det greske samfunnet.

For egen del førte det til en økende interesse og et økende behov for å holde meg orientert også om hvordan greske medier dekket dette, i tillegg til at jeg etterhvert opparbeidet meg et stort gresk nettverk av kilder som jeg ønsket å kommunisere bedre med. Bedre kunnskaper om språk og kultur er også nøkkelen til å forstå hvordan et land som Hellas forholder seg til en spesiell situasjon som dette. Selv om det ikke skrives like mye om situasjonen i Hellas og på de greske øyer spesielt mht flyktningsituasjonen i dag, er utfordringene fortsatt i høyeste grad tilstede, og i skrivende stund meldes det at forholdene i flere av flyktningleirene er særdeles dårlige, og mange frykter vinteren.

Etter at jeg skrev søknaden har jeg byttet arbeidssted fra Kristiansand Avis til Fædrelandsvennen. Jeg følger fortsatt situasjonen i Hellas tett og opplever at kurset ga meg nyttig kunnskap for å bedre forstå det som skjer. I tillegg til selve språkundervisningen og undervisning om historie/kultur, ga oppholdet meg mange nye kilder/bekjentskaper som jeg har stort faglig utbytte av.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg hadde stort utbytte av kurset, ikke minst fikk jeg en positiv dytt til å våge å bruke språket mer aktivt selv. Å jobbe seg gjennom et alfabet med bokstaver som er såpass ulike fra de norske, var en stor utfordring. Jeg opplevde at det var lite “snikksnakk”, og veldig rett på å praktisere. Det var lagt opp til hjemmearbeid og lekser under hele kurset, og det var en klar forventning om at man øvde også når det ikke var undervisning. En til en-undervisning er både krevende og moro. Man får anledning til å stille spørsmål der og da, og må være veldig fokusert. Det er lenge siden jeg har sittet på skolebenken og følt meg såpass fersk som dette.

I forkant hadde jeg forberedt meg med å lytte til diverse greske podkaster, og jeg hadde også pugget gloser. Det kom absolutt til nytte. Som journalist er det å jobbe med språk nyttig, og jeg opplever at kursingen har gjort meg mer bevisst, både på det norske språk og på det greske. Et tilleggselement er at det har fått meg til å reflektere mer over hvordan det er å komme til et land der man språklig skal starte helt fra bunnen av. Også det er nyttig læring som journalist i Norge. Ettersom gresk språk er såpass annerledes enn det norske er det en forutsetning at man fortsetter jobben på egenhånd etter kurset. Det tar mer enn noen dager å lære seg gresk, ikke minst å få inn alle bokstavene. Så for fullt utbytte bør man nok sørge for å ha litt tid til “å henge” med grekere og praktisere språket i etterkant.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg hadde stort utbytte av å høre podkaster med gresk-kurs i forkant. Det er også lurt å bo på stedet og å takke ja til alle situasjoner som byr seg der man får praktisert språket. Aviser og nettsteder er også et bra tillegg, særlig med oversettelsesfunksjonene der man kan kan kontrollere at man har forstått rett etterpå. Jeg anbefaler å være spesifikk i ønskene om hva man ønsker å lære, hva som skal være fokus.

Omgivelsene på øya Chios var spennende på alle måter. Øya har en interessant historie og er i liten grad preget av turisme. Å være her med den nærheten til Tyrkia gir noen viktige perspektiver i forståelsen av det til tider anstrengte forholdet mellom de to landene. Jeg opplevde at spenningen mellom de to landene var intenst tilstede, og under kurset var det også en tilspissing der begge landene viste muskler i form av militærøvelser og kryssing av landegrenser. I norske medier skrives det mest om situasjonen for flyktninger på Lesvos, men også på Chios er det flere leirer.

Studiested: https://www.alexandria-institute.com/school-of-greek/