Logg inn

Språkstudier i Berlin

Feiring av
Feiring av "Tag der Deutschen Einheit".
  • Feiring av
  • Et av de siste tårnene rundt der muren mellom øst og vest sto.
  • En av de beste guidene, Matthias Rau
  • Besøk på

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har gjennomført et fire uker intensivt tyskkurs ved Goethe Institut i Berlin. Før kurset startet måtte alle deltakerne gjennomføre en skriftlig test via nett hjemmefra. Første kursdag hadde hver enkelt deltaker en samtale med en lærer for å sjekke den muntlige kunnskapen. Da var det også viktig å si tydelig fra hva man ville med kurset slik at man ble plassert i riktig klasse. Siden jeg hadde relativt godt språkgrunnlag før kurset var jeg tydelig på at målet mitt var å utvide mitt ordforråd og snakke/diskutere mest mulig. Jeg hadde også et mål om å lære mer om tysk samfunnsliv og aktuelle debatter som pågikk i media, og ønsket derfor at temaene i klassen var aktuelle.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som ansatt i nyhetsavdelingen til NRK er det absolutt bra å ha språkkompetanse. Tyskland er et stort og viktig land mht nyheter. Med bedre kunnskap om tysk språk og samfunnsliv kan jeg bidra bedre på jobb.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg er absolutt fornøyd med kurset på Goethe Institut i Berlin. Vi var bare 10-13 elever (noen falt fra underveis eller valgte å bytte til lettere eller vanskeligere kurs). Det var stort spenn i alder og mål for kurset. En dyktig lærer gjorde sitt for å tilfredsstille alle mht aktuelle diskusjoner, tekstforståelse og grammatikk. Jeg hørte etter hvert fra kursdeltakere i andre klasser at de hadde mye mer ren pugging av grammatikk og lite diskusjoner, så igjen viktig å si fra hva du ønsker.

Det som skiller kurs ved Goethe Institut fra andre språkkurs er at de ved siden av kurset tilbyr et omfattende Kultur und Freizeitprogram. Det vil si at det hver eneste dag på formiddagen, før undervisningen starter, var tilbud om 2 times vandringer med fantastisk dyktige guider/foredragsholdere. Temaene spente fra hva som skjedde høsten -89 til oppbyggingen av Berlin etter krigen, arkitektur, gatekunst, besøk til Sachsenhausen og omvisning hos Deutsche Welle. Dette var absolutt noe av det beste med kurset! Man hadde mulighet til slike spaserturer/foredrag sju dager i uken.

I tillegg måtte man regne med å bruke 1-2 timer på lekser hver dag. Supert da at læreren informerte om nettsidene til Deutsche Welle hvor man øver tysk mens man lærer om tyske nyheter. Det eneste minuset må være at man gjerne skulle tatt 8 ukers kurset for å lære enda mer.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Hver dag henger instituttet opp forslag til kulturaktiviteter, spisesteder, bøker og filmer. Benytt deg av dem. Vær tydelig i samtale med instituttet hva du ønsker å få ut av kurset. Det er lange dager på skolen, så lurt å bo i nærheten, da er det også lett å ta en middag eller finne på noe med andre fra kurset. Bestem deg for å snakke tysk hele tiden så får du maks ut av oppholdet.

Studiested: https://www.goethe.de