Logg inn

START 49

Beskriv prosjektet ditt.

START er et kurs i regi av Institutt for journalistikk (IJ) i samarbeid med Høgskulen i Volda og tilbyr redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistisk utdanning læring innenfor områder som etikk, metode og skriving. Ved kursets slutt kan man gå opp til eksamen ved Høgskulen i Volda. Man oppnår 30 studiepoeng ved bestått eksamen.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som frilanser ønsket jeg å styrke og formalisere den teoretiske kompetansen min innenfor journalistikk.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

13 redaksjonelle og administrative medarbeidere var samlet på START 49 for et dypdykk i journalistikkens drivverk - alle med ulike erfaringer og tilnærmingsmåter. Dette ga interessante diskusjoner og nye måter å tenke på. Kurset fant sted hos Institutt for Journalistikk (IJ) i Fredrikstad og var strukturert gjennom fire samlinger med ulike fokus: Etikk, juss, kilder, offentlighet, research, video, intervjuteknikk og skriving - listen er enda lenger. Selv om listen var lang, var ingen av temaene overfladiske. Man hadde tid til å gå i dybden på alle relevante problemstillinger og spørsmål. Foreleserne er blant de dyktigste på sine felt og gjennom diskusjoner og praktiske eksempler ble problemstillinger og dilemmaer aktualisert og belyst. Selv erfarte jeg at mye av det som ble diskutert var erfaringsbasert kunnskap jeg allerede innehadde, men den teoretiske forankringen gjorde meg tryggere på egen faglig refleksjon og eget arbeid. Kurset ga også mange nyttige praktiske verktøy til hvordan man kan jobbe frem gode saker, i tillegg til å skrive gode saker i ulike sjangre - og til og med lage de på video. Kursavgiften dekker alt - inkludert reise, mat og opphold - utenom pensumlitteratur (og eksamensavgift om man er med som frilanser) og legger alt til rette for maksimalt utbytte av både kurs og sosialt liv etter kursdagens slutt. START 49 fylte alle forventninger og mer til, og jeg er glad for at stipendet fra FriStup ga meg anledning til å delta.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Søk!

Studiested: https://www.ij.no/#0