Logg inn

Russisk kurs/Moskva

Beskriv prosjektet ditt.

Tre ukers kurs hos RussianLab, en språkskole i Moskva. Skolen er for alle, og du kan velge nivåer etter hva du kan i utgangspunktet. Elevmassen er variert - med et spenn fra diplomater og militærpersonell til barn av forretningsfolk som har slått seg ned permanent eller midlertidlig. Kurset er lagt opp med gruppeundervisning (aldri mer enn tre deltagere + lærer) og/eller individuell undervisning. Du kan modellere din egen uke etter hva du har behov for - enten fra eget bryst eller i samråd med lærerne.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg jobber mye opp mot Russland, både som fotograf/skrivende for Aftenposten og Aftenpostens Historiemagasin. Språkkunnskaper er alltid en døråpner. Med litt kunnskaper er det lettere arbeide på egen hånd i et land som i utgangspunktet er vrient språkmessig.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Skolen var veldig bra, og tok hensyn til deltagernes kompetanse. Gruppeundervisningen på mitt nivå var mye basert på å skape dialog mellom deltagerne - gjerne med utgangspunkt i bilder. Men det var også lyttetimer og skriftlig undervisning. Lærerkreftene var flinke til å stoppe opp dersom noen sto fast. Alt i alt er det bare pluss med skolen, og jeg kan anbefale den til andre som vil den veien...

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Tre uker med både gruppe- og individuell undervisning ble kanskje noe kompakt. Om man har sjanse til å strekke det lenger ut, med f. eks. to til tre dager undervisning i uka, så er kanskje det bedre. Men igjen; dette er et individuelt spørsmål. Det var flere av deltagerne som gjorde det slik, men dette var jo folk som hadde lenger perioder i landet.

Studiested: http://www.russianlab.com/