Logg inn

Intensivkurs i tysk på Goethe Institut i Hamburg

Beskriv prosjektet ditt.

Kurset foregikk på Goethe Institut i Hamburg i perioden 1. til 25 oktober 2018. Hamburg-filialen av instituttet er blant de større i Tyskland og er godt utstyrt med ressurser og lærere. Undervisningen var todelt: daglig klasseromsundervisning fra kl 13.30 til kl 18, samt selvstudium og oppgaveløsning på formiddager og i helger. Språktest og samtaler ved kursstart ga plassering på riktig nivå, nivå B2, for min del. De andre kursdeltagerne på samme nivå var ganske få, så vi var fire til seks personer i klassen. Det ga tett og god - men intens - læreprosess, og kontinuerlig muntlig øvelse i undervisningstiden. Språkprøven ved kursslutt, en halvdagsprøve i ulike disipliner (snakke, skrive, lese/forstå og høre/forstå), gikk greit, i betydning bestått, dvs. mer enn 70 av 100 mulige poeng.

Hva gjør dette relevant for deg?

Forbedrede tyskferdigheter gjør det mye lettere å følge med på tysk nyhetsdekning og samfunnsdebatt, samt skriftlig/muntlig oppfølging når det blir aktuelt. Redaksjonelt er det på mitt felt - økonomi - amerikansk og britisk dominans i særlig de faglige debattene, men også på mye av politikkutviklingen. Tyskland som europeisk tyngdepunkt byr på gode, alternative kilder og stofftilfang.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset var midt i blink og ga god uttelling. Lærerne var gode, og de ga god individuell oppfølging, ettersom elevgruppen var så liten at det ble gode muligheter til det. Særlig løpende korreksjon på tysk muntlig er jo noe man ellers bare får i undervisningssammenheng, men retting og forbedring av skriftlige arbeider var også svært nyttig - og noe man ikke får i arbeidslivet. Det er egentlig lite negativt å trekke frem om kurset, ettersom det - som nevnt - var midt i blink mht. mitt utgangspunkt og behov.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Vær sammen med andre kursdeltagere på samme nivå på fritiden. Det viste seg å gi nyttig tilleggsøvelse. Lokalbefolkning kan man også snakke med, men med medelever kan man rette på hverandre underveis - noe som ikke hører med i ordinært sosialt samvær.

Studiested: https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ort/ham.html