Logg inn

Digital etterutdanning gjorde drømmen om ny jobb virkelig

Studiebøker
Studiebøker
  • Studiebøker

Beskriv prosjektet ditt.

Hvordan holde meg faglig oppdatert, samtidig som jeg øker sjansene for å få ny jobb etter 22 år på samme sted? Dette var spørsmålene jeg stilte meg før jeg bestemte meg for å ta steget å søke om STUP-stipend til studier i webdesign ved Westerdals, i regi av NKI. Sulten på noe nytt Før studiene begynte hadde jeg i mer enn 20 år jobbet som grafiker i en papiravis. Jeg hadde allerede fylt på med studier i kreativ webdesign på Høyskolen på Vestlandet. Likevel følte jeg at utvikling innenfor mitt fagområde gikk fort, litt for fort til at jeg følte meg trygg på egen kompetanse. Webutvikling, interaksjonsdesign, forbrukerpsykologi, Web 2.0, AJAX og effektevaluering var fagene på webdesign-studiet som nå skulle oppgradere meg som designer. I tillegg til ønsket om mer kunnskap, hadde jeg også en drøm om å finne meg en ny jobb: 22 år på samme sted betyr at bunken er vendt både 1 og 2 ganger. Arbeidsmarkedet for designere er tøft, og tross mange jobbintervju og flere sluttrunder hadde jeg ennå ikke nådd opp og blitt førstevalg hos en ny arbeidsgiver. Tøft og interessant De to første fagene jeg kastet meg ut i var webutvikling og interaksjonsdesign – fagene i studiet består av både 1, 2 og 3 moduler. Jeg fikk en god start på studiet. Spesielt interaksjonsdesign åpnet en ny verden for meg. Jeg fikk prøve meg på å lage mobilapplikasjoner og nettsider, etter først å ha lest teori og utvidet forståelsen for hvordan digitale løsninger må utformes for å være brukervennlige og å bli valgt av forbrukerne. Webutvikling var også interessant, men langt tøffere rent faglig for en som aldri har vært borti Html5, CSS, C#, JavaScript, SQL etc. Men jeg trengte denne kunnskapen for å lage prototyper i fagene interaksjonsdesign. Jeg ble også kjent med nye programmer som Visual Studio og Adobe DreamWeaver, for å nevne noen. Plutselig løsnet det Jeg rakk også å avlegge eksamen i interaksjonsdesign 2 og 3 og webutvikling 2 før noe uventet hendte: Via bekjente kom jeg i kontakt med markedssjefen i en sportskjede. Hun var ute etter en ny designer i sin avdeling, og ville gjerne prate mer med meg. En av grunnene til dette, kom frem etter at hun hadde ansatt meg: Hun syntes det var veldig spennende at en designer med så lang erfaring viste initiativ og vilje til å investere i egen kompetanse gjennom etterutdanning. Hun likte selvsagt at jeg utviklet meg faglig, men la vel så mye vekt på at etterutdanningen slik hun så det var tegn på nysgjerrighet og stå på-vilje – noe som var viktige egenskaper for hennes avdeling. Til nytte før jeg var ferdig Den nye arbeidshverdagen ble selvsagt hektisk i og med at jeg skulle sette meg inn i nye arbeidsoppgaver parallelt med at jeg fullførte studiene i form av eksamener i forbrukerpsykologi, webutvikling 3 og effektevaluering. Men jeg hadde ikke jobbet lange tiden i sportskjeden før jeg innså at studiene var uvurderlige i den nye hverdagen min. Jeg fikk blant annet ansvar for kjedens aktiviteter på sosiale medier og en rekke andre, digitale områder. Dette var ting jeg hadde lest og lært mye om i flere av fagene på webdesign.

Hva gjør dette relevant for deg?

Faglig innhold I kortform er fagene jeg tok disse: Webutvikling 1: Grunnleggende bruk av bilde/grafikkredigeringsverktøyet Photoshop, å lage en nettside med html og css og å lage en nettapplikasjon med teknologien .Net/C#. Kunne anvende Visual Studio som utviklingsverktøy. Webutvikling 2: to hovedtemaer: Fokus på programmeringsspråket LINQ i .Net/C# for å utføre CRUD (Create Read Update Delete) mot database og XML. Det andre temaet er JavaScript/jquery for å legge til, endre, fjerne HTML/CSS. HTML og CSS. Interaksjonsdesign 1: Emnet tar sikte på å gi en innføring i interaksjonsdesignprosessen, samspillet mellom menneske-maskin, brukskvalitet på web, lavnivå prototyping og testing/evaluering. Interaksjonsdesign 2: Fokuserer på å lage løsninger med utgangspunkt i en Mobil først-tankegang. Faget tar for seg brukskvalitet, men med fokus på en mobil kontekst. Også prototyping, testing og evaluering i en mobilsammenheng, og med mobile testteknologier. Interaksjonsdesign 3: Blikk på universell utforming. I dette emnet tar for seg brukskvalitet og brukeropplevelse med et noe mer generelt utgangspunkt. Også i dette emnet gjelder prototyping. Forbrukerpsykologi : Det legges spesielt fokus på å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvilke beslutningsprosesser som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste, og hvordan varer og tjenester brukes. Effektevaluering: Dette emnet har til hensikt å gi de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å evaluere effekter og dermed kunne drive kontinuerlig forbedring av en bedrifts kampanjer. Emnet er todelt, hvor den ene delen fokuserer på innføring i rutiner og teknikker for effektmåling, mens den andre delen er lab-arbeid med praktisk bruk av verktøy. Web 2.0 og AJAX: Forstå begrepet Web 2.0. Forstå hvordan en WebService bygges opp. Kunne bruke jQuery og jQuery Ajax for å hente ut data fra json og XML fra både lokale filer og eksterne tjenester. Kunne lage Webtjenester, hente ut informasjon fra disse og vise på nettside. Alle fagene hang godt sammen, og jeg ser nå at den ene er avhengig av forståelsen av den andre. Så etterhvert skjønte jeg hvorfor jeg måtte lære om programmering for å forstå muligheter og begrensninger i interaksjonsdesignet.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Skole med plusser og minuser. NKI har et godt opplegg, med oversikt over fagene, lett tilgjengelige lærere og studieledere. Jeg fikk raske tilbakemeldinger på mine spørsmål, ble oppringt av lærer og fikk alltid svar på mine spørsmål til studieleder. Men selve læringsportalen virket uoversiktlig, litt gammeldags og det var vanskelig å få til kontakt med andre studenter. Når det gjaldt å finne seg eksamenslokale for mine eksamener, da jeg ikke bor i Oslo, så var dette vanskelig. Etter mange runder med telefoner til diverse skoler, fikk jeg en liste fra NKI over aktuelle samarbeidspartnere som de har benyttet. Da fant jeg tilslutt AOF i Hordaland, som sa seg villig til å ta imot meg på alle åtte eksamener jeg skulle avlegge. Jeg synes at webutvikling var vanskelig å få hjelp til. Her fikk jeg stort sett bare beskjed om å google. Så disse fagene var det vanskelig å lære seg og forstå.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Etterutdanning anbefales! Selv om jeg hadde både positive og negative erfaringer med selve studiet, er jeg ikke i tvil om at jeg vil anbefale andre designere i min situasjon om å kaste seg rundt og gå for faglig påfylle. Studiet jeg tok blir nå lagt ned, men mange av fagmodulene kan finnes på andre skoler. Slik jeg ser det, har etterutdanning av denne typen en todelt gevinst. Du blir for det første flinkere til noe som er helt uvurderlig for fremtidens designere: Digitale løsninger og digital tenking. Dessuten viser du, både for nåværende arbeidsgiver og eventuelt fremtidige arbeidsgivere, at du er en person som ikke stivner i vante rutiner men har evnen til å utvikle deg i takt med det som arbeidsmarkedet har behov for.

Studiested: https://www.nki.no/