Logg inn

Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø

Lansering av antologien
Lansering av antologien "Det innerste rommet i andre etasje." Foto: Ida Zachariassen Sagberg
  • Lansering av antologien
  • Forsiden til antologien

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg tok forfatterstudium 2 som er et samlingsbasert studium på Kunstakademiet, ved Universitetet i Tromsø. Studiet krever relevant erfaring fra lignende forfatterstudium på lavere nivå eller annen relevant erfaring som å ha gitt ut ei bok for å komme inn. I klassen er det 15 studenter som ledes av to dyktige lærere, Anne Oterholm og Morten Wintervold, begge forfattere og akademikere. Til hver samling leverer studentene tekster som blir gått igjennom av både elever og lærere i plenum sammen med en ny gjestelærer for hver gang. Det gjør at vi når en høyere kritisk tenkning rundt tekstene vi skriver, både ved at noen følger prosjektet over tid og noen kommer inn med en annen og ny lesning for hver gang. Gjestelærerne er forfattere eller forleggere. Vi lærte også mye på å lese hverandres tekster og diskutere de. Det stilles høye krav både til innhold ( Hva betyr egentlig teksten? Hvor vil den hen? Hva slags type tekst er det?) og språk. (Rytme, intertekstualitet, ortografi, setningsbygninger, språkdrakt i forhold til innhold osv). Studentene leverer en eksamen på 60 sider som blir vurdert i plenum av klassen og sensor. I tillegg produserer studentene en antologi med tekstutdrag fra arbeidene.

Hva gjør dette relevant for deg?

Både å skrive og lage tv handler om å fortelle historier. Det å jobbe skjønnlitterært drar språket i en helt annen retning enn fjernsynsspråket, og jeg mener etermedia kan ha godt av en større dybde i noen programformater. Jeg håper å få utnyttet både en økt fortellerkompetanse (dramaturgi blant annet) og en bedre språkføring i tv-produksjoner fremover. Og ikke minst, så fortsetter jeg å skrive skjønnlitterært.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg synes studiet er helt fantastisk, det er en helt unik mulighet til å fordype seg i skrivingen og lesningen. Det er utrolig bra at det er samlingsbasert så du kan fortsette å ha et vanlig liv med jobb og familie ved siden av. Dessuten gir tiden mellom samlingen verdifull skrivetid. Det er allikevel et krevende studie, så jeg klarte ikke å kombinere det med full jobb og gikk ned til 70% stilling.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Har du lyst til å skrive skjønnlitterært? Søk! Det er utrolig lærerikt.