Logg inn

Engelsk i USA

Wolfson campus, Miami Dade College
Wolfson campus, Miami Dade College
  • Wolfson campus, Miami Dade College

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har stadig et ønske om å bli bedre i engelsk, og ønsket meg et avansert kurs for å utvikle meg videre. På Miami Dade College i Florida, fant jeg et intensivt kurs som skulle innplassere hver enkelt student etter nivå. Kurset er hovedsaklig grammatisk anlagt, med mye oppgaveløsing og mindre muntlig fokus. Jeg har nære venner i Miami, og visste derfor at jeg også ville få praktisert engelsk utenom skoletid muntlig, så derfor ble blandingen fin for min del. Kurset tok for seg setningoppbygning, bruk av aktivt og passivt språk, og endel om setningskoblinger. For min del var det en god input og jeg likte også at det var mye tavleundervisning. Kurset er over 7 uker, og jeg fikk til dette ved å kombinere 4 uker stup og en måneds ulønna permisjon.

Hva gjør dette relevant for deg?

I jobbsammenheng syns jeg det er viktig å beherske engelsk på et svært høyt nivå. Det handler både om fagterminologier, men også i møte med andre mennesker som dokumentarjournalist er det viktig å skjønne nyansene i språket.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset var godt, men jeg var ikke helt klar over hvor stort fokuset var på hovedsaklig grammatikk. Sånn sett savnet jeg kanskje litt mer ren skriving, for å få engelsken inn i fingrene. På den annen side er det svært lenge siden jeg har vært i noen som helst undervisningssammenheng, og det var interessant kun å fokusere på språk, setningsoppbygging og alle mulige rare unntaksregler som det engelske språket har. Siden kurset var en del av et etterutdanningsløp på et større college universitet, var det lite sosialt rundt det. Kun undervisning og lite bekjentskaper der. Men for min del passet det godt denne gangen. Skolen lå midt i downtown Miami, det likte jeg også veldig godt.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg ville kombinert dette kurset med et skrivekurs om jeg skulle gjort det igjen, for å få praktisert alt det "språktekniske" undervisningen inneholdt. Det er heller ikke kurset dersom du er interessert i å lære formell engelsk, ettersom det er preget av Miamis høye spansktalende befolkning og nivået er varierende. Men det var en god erfaring og jeg lærte masse nytt. Pluss at det aldri er feil å forlate Norge i januar/februar hvis du er mer glad i palmer enn skispor.

Studiested: http://www.mdc.edu/ce/wolfson/