Logg inn

Engelskkurs i Edinburgh

Beskriv prosjektet ditt.

De fleste norske journalister behersker engelsk ganske greit, også jeg. Men uten å praktisere språket forfaller det. Ord og uttrykk forsvinner og få nye kommer inn. I stedet for å lære meg et nytt språk ville jeg bli bedre i engelsk. Derfor valgte jeg å ta et kurs i et for meg interessant engelskspråklig land, Skottland. I Edinburgh tok jeg et tre ukers språkkurs ved Edinburgh School of English.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg ønsket å heve min kompetanse i engelsk samtidig som jeg kunne lære mer om Skottlands politikk og samfunnsliv. Skottland skal til høsten holde folkeavstemning for å bestemme om skottene skal frigjøre seg fra Storbritannia. Tre uker i Edinburgh gjør det langt mer interessant å følge med på sakene om den kommende folkeavstemningen. For meg er det dessuten nå lettere å lese og forstå engelske og skotske aviser. Jeg ønsket i jobben min å kunne kommunisere bedre og føle meg språklig sett tryggere i møte med engelsktalende gjester og kilder.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg meldte fra til kursarrangøren på forhånd om at jeg ville lære engelsk gjennom interessen for skotsk politikk og samfunnsliv. Undervisningen var en kombinasjon av diskusjoner, tradisjonelle skoletimer og praktiske oppgaver. Bra opplegg. I en av ukene gikk den kommende folkeavstemningen i Skottland som en rød tråd gjennom undervisningen og endte opp i en debatt med påfølgende avstemning. Jeg gjennomførte et tre ukers kurs på åtte, ni timer daglig i to uker, og et halvdagskurs i en uke. Hjemmearbeid hver dag. Kurset hadde dyktige lærere, og stor fleksibilitet for å endre undervisningen underveis. Skolen holdt til i et gammelt kirkebygg, og det var et hyggelig studiemiljø. Ingen av mine kurskolleger var fra Skandinavia og jeg praktiserte derfor engelsk hele tiden. Jeg gikk på kurs med folk fra hele verden; Brasil, Russland, Taiwan, Italia, Tyskland, Saudi-Arabia. Jeg kunne ha ønsket meg litt større utfordringer rent faglig, men er likevel fornøyd med kurset fordi jeg fikk mye kunnskap om skotsk politikk og samfunnsliv.