Logg inn

Tyskkurs i Berlin

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg søkte stipend for å studere tysk i Berlin, rett og slett for å friske opp min noe rustne skoletysk. Jeg tenkte at etter fire år med tysk på skolen, riktignok for over 20 år siden, så ville jeg ha et slags grunnlag for å kunne lære en del i løpet av de fire ukene kurset varte. I tillegg tenkte jeg at Berlin er, journalistisk sett, en svært interessant by å være i , og kurset var i så måte en mulighet til å lære mer om det tyske samfunnet, kulturen og politikken i landet.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som utenriksjournalist er jo språk alltid viktig, men vel så viktig er selve oppholdet, å få nye impulser og muligheten til å se et samfunn fra innsiden. Man har anledning til å følge nyhetsbildet og å få en forståelse av hva som opptar innbyggerne i landet.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg studerte ved Goethe-instituttet som ligger i Mitte i Berlin. Jeg meldte med på kurset som kalles Intensiv 4, fire uker med undervisning, fem dager i uke, fem timer hver dag. Det er flere ulike nivåer på kursene. Man tar en plasseringprøve på nettet før avreise. Første kursdag må man ha et intervju på instituttet, og deretter blir man plassert inn på riktig nivå. Kurset er forholdsvis krevende. Fem timer undervisning om dagen, i tillegg til en del hjemmearbeid, gjør at man må være forberedt på å gjøre en del arbeid for å henge med i svingene, for det går fort unna. Lærerne ved instituttet var svært dyktige. Undervisningen bestod av grammatikk, lesing, oppgaveløsing og praktiske øvelser, samtidig som lærerne la vekt på å utvide ordforrådet vårt. Instituttet arrangerte også fine fritidsaktiviteter som tur til Forbundsdagen, besøk på kunstmuseer, byvandringer etc. Alt med foredragsholdere som snakket tysk. Jeg er veldig fornøyd med oppholdet i Berlin, og kurset. Etter fire uker med undervisning merket jeg at tysken hadde blitt bedre. Jeg merket at ordforrådet var blitt merkbart større og at jeg kunne forstå nyhetssendinger og ha enkle samtaler.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Vær tidlig ute med å skaffe bosted.

Studiested: https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ort/ber.html