Logg inn

Engelskkurs i London

EF-skolen i London
EF-skolen i London
  • EF-skolen i London

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fulgte et kurs i regi EF-språkskole i London med varighet på en måned. Det var klasseromsundervisning fem dager i uken. Jeg hadde selv valgt og ha spesiell fokus på muntlig engelsk, derfor var en del av timene spesielt rettet inn mot det. Etter halvgått løp ble nivået testet og da rykket jeg opp et hakk. På slutten av måneden var det en ny test av ferdighetene som jeg bestod.

Hva gjør dette relevant for deg?

Engelsk er et språk jeg ofte møter i mitt daglige virke som journalist. Å beherske det bedre har lenge vært et ønske og jeg mener at kurset har vært et viktig bidrag til det.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg syns det var veldig fint å kunne fokusere på det å lære engelsk over en såpass langt tidsrom. Det ga god effekt. Jeg syns imidlertid at det at de andre studentene heller ikke var så gode i engelsk var til noe hinder for min egen progresjon.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Det kan være en ide å delta på et kveldskurs eller finne seg aktivitet som gjør at man omgås engelske folk slik at man får praktisert språket mer sammen med innfødte.

Studiested: https://www.ef.no