Logg inn

Språkkurs i Cambridge

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg deltok tre uker på språkskolen Stafford House International i Cambridge. Jeg hadde 20 skoletimer pr uke i «Essential English» + 10 en-til-en timer i løpet perioden. Etter en test, ble jeg plassert på høyeste nivå (advanced level). Det var studenter fra mange land der, og nye kom hver mandag.

Hva gjør dette relevant for deg?

Det blir stadig vanligere å bruke engelsk i jobbsammenheng. Vi får oftere henvendelser på engelsk, både skriftlig og muntlig. Konferanser foregår på engelsk, og det er også nødvendig å kunne engelsk for å tilegne seg ny kunnskap knytta til jobben. Jeg ønsket å friske opp skoleengelsken, utvide ordforrådet og bli tryggere i å bruke språket.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Stafford er en fin skole med flinke lærere og god atmosfære. Studentene var unge, i slutten av tenårene og begynnelsen av tjueårene. Jeg trodde at det også kom til å være mer voksne studenter der, i alle fall på høyeste nivå, men det var det knapt. Det var lagt opp til mye prating i timene, det er jo bra, men jeg savna å kunne snakke med voksne. I tillegg kom studentene var land der de nok ikke hadde mye trening i å snakke engelsk – slik vi har i Norge – så jeg syns ikke alltid det var så givende. De 10 skoletimene jeg hadde alene med en lærer var veldig bra. Det var fint å snakke med en som hadde engelsk som morsmål + at undervisninga da ble lagt opp etter mine ønsker/mitt nivå. Det var veldig fint å være alene norsk tre uker i Storbritannina og være omgitt av språket hele tida. Cambridge er en vakker by, det er mye å se, og det er lett å komme i snakk med folk der. Jeg fikk praktisert mye, fikk ny kunnskap, ble motivert til å holde språket vedlike og inspirert til å lære mer.

Studiested: https://www.staffordhouse.com/cities/uk/cambridge.htm