Logg inn

Kommunikasjon i Amerikansk TV-drama

Gruppen jeg var på kurs med. Jeg var selv ikke tilstede siden jeg hadde møte med en produsent
Gruppen jeg var på kurs med. Jeg var selv ikke tilstede siden jeg hadde møte med en produsent
  • Gruppen jeg var på kurs med. Jeg var selv ikke tilstede siden jeg hadde møte med en produsent
  • Her satt skriverommet til Homeland.
  • På et studiobesøk
  • Det ble kjørt bil mellom de ulike aktørene, flere timer hver dag. Endelig en gå tur

Beskriv prosjektet ditt.

Mediaexchange er et kurs for produsenter, regissører og forfattere som finner sted i Los Angeles. Her møter en gruppe fagfolk fra alle verdens hjørner den amerikanske TV-dramaindustrien. Jeg deltok i høstens kurs som gikk fra 22-27 okt. Målet var å få et innblikk i kommunikasjonen mellom de nevnte faggruppene som i norsk TV-drama tidvis er svært betent. Mens vi i Norge har sett at TV-serier har sin primære visningsplattform hos streamingplattformene (Netflix, NRKTV, Viaplay osv), så står Broadcast channels og Cabel channels fortsatt sterkt i USA . Det var overraskende å høre de snakke med begeistring og frykt om dette som vi her på berget ser på selvsagt. Men til tross for at jeg opplever at den amerikanske industrien ligger etter den "norske" med tanke på hvor publikum velger å se seriene, er de vesentlig mindre pubertale i produksjonen. Her er de tydelige i sine hierarkiske strukturer. Forfatteren/showrunneren er øverste kunstneriske leder for prosjektet, mens dialogen med Excecutive produsenter fra studio, produksjonsselskap og distribusjonsledd er med på å løfte prosjektet. Tilgang på talent gjør at at de med gode samarbeidsevner og likevel tydelige stemmer overlever i et svært hardt marked. De får fornyet tillit, mens der samarbeidet svikter blir det naturlig ryddet opp. Til tross for størrelsen på industrien er det overraskende gjennomsiktig

Hva gjør dette relevant for deg?

Dette kursets hovedoppgave er å la deltageren møte relevante aktører i Hollywood og gjennom dialog kunne få svar på deres utfordringer og hvordan de møter disse.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Prosjektet er inspirerende. Vel så viktig som de du møter i Hollywood er deltagerne på kurset. Spennende og lærerikt og få innsikt i hvordan de løser de "samme oppgavene" i Brasil, Romania, Tyskland osv. På minussiden er prisen på kurset. Det er svært dyrt og Hollywood er et dyrt sted å oppholde seg. Jeg savner også i større grad å være flue på veggen i et enkelt prosjekt over lengre tid. Her kan det være vel så mye å lære. Da mister man selvsagt å møte svært mange forskjellige produsenter, showrunnere og selskap.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Ta kontakt med Mediaexchange for at de kan skreddersy et opplegg med en enkelt produksjon over flere dager der du kan få innsyn i hele næringskjeden.

Studiested: https://www.mediaxchange.com/