Logg inn

Web-dokumentarkurs

gjennomgang: visning, storskjerm
gjennomgang: visning, storskjerm
  • gjennomgang: visning, storskjerm
  • Respons på ferdig arbeid.
  • Betong på betong (DMJX avd. Århus)
  • Dansk frokost, versjon DMJX.

Beskriv prosjektet ditt.

Motivasjonen* min for dette kurset var hvordan endringene i publikums medievaner og mulighetene teknologien gir for flermedial innholdsproduksjon, synes lite utnyttet blant redaksjonene jeg leverer artikler og bilder til. Med en fra før nokså variert bakgrunn som skrivende journalist og kritiker (som også leverer fotografier, og en gang holdt på med lyd og radio) syntes tiden overmoden for nå å gripe disse mulighetene. DJMX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) tilbyr et bredt anlagt kurs i produksjon av web-dokumentar, som jeg falt ned på (etter å ha snust på flere kurstilbydere og ulike veier videre som kunne bygge relevant kompetanse for meg som frilanser). Kurset ga en rask innføring, og ble et godt springbrett for å komme fort igang (uten å surre for mye på egenhånd: altså få bedre overblikk over mulighetene som også i en omskiftelig verden kan være morgendagens løsninger... time will tell.)

Hva gjør dette relevant for deg?

Mitt arbeid kretser omkring kunst (kunsthåndverk, design, kunsthistorie bl.a) – men trass i at de visuelle egenskapene står i fokus synes få redaksjoner klare til å konvertere sin tekstbaserte formidling. Jeg ønsker derfor nå å kjenne bedre til muligheten og utfordringene med å bruke flermediale løsninger. Og å spørre: hvordan kan j e g som frilanser selv bruke mulighetene for sterkere fortellinger gjennom å redigere levende bilder, lyd og interaktiv grafikk – i tillegg til tekst og foto, òg – hva kan en enkeltstående journalist bidra med for å påvirke kundene til å implementere slike «pakker» i sine eksisterende web-løsninger... For å utforske dette må jeg nødvendigvis ha et hands on-forhold til noen løsninger og de mulighetene som finnes.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Alle deltagerne (15+) hadde med egne caser som ble utviklet underveis i kurset (over 12 uker). Praktisk workshop (lyd eller video) i oppstarten ga rom for nyttig (og hyggelig) utveksling av praktiske erfaringer. Ulike verktøy for oppsett av web-sider ble siden gjennomgått sammen med en titt på malene disse opererer med. Dette sprikte nødvendigvis litt da flere tilbyr rudimentære funksjoner i gratisversjonene bare (man må kjøpe tilgang for å få fullt utbytte av produktets evne til å integrere levende bilder, lyd og tekst på en hensiktsmessig måte som kan løfte fortellingene). Dette ble mao. mindre hands-on og litt smaksprøve-aktig (kursleders intensjon var å imøtese deltagernes ulike caser og behov). Ingen som tok frem formater for mobilskjerm, så kurset lå dermed ikke i forkant av utviklingen og et mediekonsum som dreier over mot mindre skjermer. Å få et innblikk underveis i deltagernes prosjekter og prosesser var nyttig og lærerikt, og tilbakemeldingene de to lærerne kom med, egnet seg også godt for ytterligere progresjon.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Valg av case og det materialet man tar med for å jobbe med er avgjørende for utbyttet av kurset. Flere hadde som meg med seg oppdrag eller oppgaver fra sin jobbhverdag, hvilket er rasjonelt. Men det kan også være begrensende, særlig hvis det ikke er velegnet for web-dok-formatet i hele dets bredde: å vite bedre hva som faktisk egner seg, er en viktig lærdom kurset gir. Jeg gikk flere runder (og godkjente søknader) før jeg landet på DMJXs kurs, og endte der fordi flere andre kurstilbydere har kurs som er relativt spesifikke, og dermed blir for smale for meg som trengte noe mer orienteringsgrunnlag og oversikt, samt praksis. Det er mye å bake inn i et kurs over 12 uker, med fem dager viet samlinger, men har virket både stimulerende og motiverende. Å være på kurs ved en solid fagskole i DK er også et klart pluss for utbyttet (også i form av dansk frokost!).

Studiested: https://www.dmjx.dk