Logg inn

Hvorfor gjør folk det de gjør?

Beskriv prosjektet ditt.

Prosjektet jeg har ønsket å gjennomføre med dette STUP-stipendet er å videreutdanne meg innen fagområdene ledelse og organisasjonsutvikling. Stipendet har gjort det mulig å fullføre første del av en mastergrad i atferdsvitenskap på deltid ved siden av jobb. Studiet er svært relevant for de utfordringer NRK og mediebransjen står i – hvor omstilling og endringsevne er viktige prosesser for både medarbeidere og ledere. Til sammen har jeg fullført 50 studiepoeng ved OsloMet siden oppstarten av stipendet høsten 2018 innenfor områder som: - Atferdsteori og forskningshistorie. - Organisasjonsatferd og -utvikling. - Eksperimentell design. - Teamledelse og gjennomføring av prosjekter. Hovedfokuset i dette studiet er å vektlegge målbar og empirisk atferd – og metoder og teknikker for å påvirke dette gjennom å systematisk arrangere miljøbetingelser for optimale insentiver.

Hva gjør dette relevant for deg?

NRK er i endring. Dette gjelder både organisasjonen, måten vi jobber på, og oppgavene medarbeidere og ledere skal løse. På veien mot et nytt hovedkvarter vil det gjennomføres flere store endringsprosesser. Mye av dette skal løses gjennom å organisere nye arbeidsformer, -strukturer og -oppgaver. Hvordan disse spiller sammen og hvordan eksisterende kultur kan bidra og/eller hindre dette er et sentralt spørsmål for både NRK og dette fagområdet. Å forstå mer av hva som styrer atferd, hvordan god (eller dårlig) ledelse påvirker enkeltmennesker, og hva som må til for å gjennomføre endringer og beholde psykologisk trygghet, er ekstremt nyttig for meg og mine arbeidsoppgaver. Og selvsagt for min arbeidsgiver.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

På tross av en tildels rotete praktisk gjennomføring av kursene fra OsloMet sin side, har alle hatt forelesere holdt et svært høyt nivå. Det har vært inspirerende å få perspektiver fra internasjonalt annerkjente forskere, og å delta i fagdiskusjoner om ledelse og utvikling av medarbeidere. Jeg tar med meg enormt mye læring tilbake til NRK, som jeg nå får mange muligheter til å bruke i nye prosjekter og til å påvirke eksisterende prosesser i bedriften.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Akademisk videreutdanning gir mange muligheter til å oppdage ny og aktuell forskning. STUP har gitt meg mulighet til å over tid oppdatere meg på fagfelt som hverdagen ikke gir tid eller rom til å dykke inn i.

Studiested: https://www.oslomet.no/studier/hv/atferdsvitenskap