Logg inn

Jus i Oslo

Fakultetets nye bygg åpnet i januar 2020. Rundt atriet er det sitteplasser, kantine er i første etasje.
Fakultetets nye bygg åpnet i januar 2020. Rundt atriet er det sitteplasser, kantine er i første etasje.
  • Fakultetets nye bygg åpnet i januar 2020. Rundt atriet er det sitteplasser, kantine er i første etasje.
  • Auditoriene bidrar til god kontakt mellom foreleserne og studentene.
  • Lesesalene har utsikt over Tullinløkka.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har tatt det første halvannet året av Master i Rettsvitenskap på Universitetet i Oslo, og planlegger å gå gjennom resten av studiet etter hvert. Som journalist i Tønsbergs Blad jobber jeg hele tiden med saker som involverer jus, blant annet i domstolen og forvaltningen. Jeg ville lære mer om hvordan man finner fram i regelverkene og om metodene jurister bruker for å finne ut hva som er rett.

Hva gjør dette relevant for deg?

For pressens oppgave som den fjerde statsmakt, er en god forståelse av jus avgjørende. Myndighetene styrer med hjemmel i lov, og en reporter med juskompetanse har bedre muligheter til å følge med på at statsmaktene holder seg innenfor regelverket. Lovverket gir også folk rettigheter, og kunnskap om hvordan denne delen av lovverket fungerer er i mange tilfeller nødvendig for å avsløre overgrep. Å lære å tenke som er jurist er samtidig nyttig i alt arbeid som krever at problemene angripes systematisk og analytisk.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Universitetet tar opptak av alle forelesninger og gjør dem tilgjengelig for studenter som har plass på kurset. Det er jo en stor fordel hvis man skal jobbe ved siden av undervisningen. Jeg har hørt om journalister som har tatt faget ved siden av full jobb, og det er veldig imponerende. Jeg har jobbet redusert og tror ikke jeg hadde klart meg uten det. Det har gjort at jeg har kunnet delta i en kollokviegruppe og på kursundervisning, og det har vært til stor hjelp. Skriving er en viktig del av faget, så vi har en fordel som har mye skrivetrening.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

For ikke å falle av det er viktig å lese, skrive og snakke litt jus hver (arbeids)dag. Hvis du skal jobbe parallelt, finn ut om det publiseres video av forelesningene og bli med i en kollokviegruppe som møtes på kvelder eller på nett.

Studiested: https://www.uio.no/studier/program/jus/