Logg inn

Spanskkurs i Spania, Norge og Ecuador

Øivind Fjeldstad
Øivind Fjeldstad
  • Øivind Fjeldstad
  • Under den religiøse festivalen Corpus Christi bugner det av søtsaker i salgsboder ved siden av Cuencas gamle katedral.
  • Fyrverkeri hører med under Corpus Christi-festivalen.
  • Cuenca står på Unescos verdensarvliste på grunn av sin vakre og godt bevarte arkitektur.
  • Kursoppholdet i Ecuador fant sted under fotball-VM. Lærerne på skolen og noen av studentene stilte i landslagsdrakter når Ecuador spilte kamper.
  • Min lærer Rosa i Cuenca.
  • Panamahatten er ikke fra Panama, men fra Ecuador, og i Cuenca er utvalget stort.
  • En lokal guide i Amazonas viser fram toquilla-planten som blant annet er råmateriale til panamahatten, eller sombrero de paja toquilla, som hatten heter i Ecuador.
  • I Amazonas ble undervisning kombinert med ekskursjoner i regnskogen.
  • Undervisningen i Amazonas fant sted i luftige omgivelser med utsikt til regnskogen.

Beskriv prosjektet ditt.

Prosjektet kan beskrives som en tretrinnsrakett der målet har vært å styrke mine spanskkunnskaper. Gjennom tidligere spanskkurs i Guatemala og reiser i Spania og Latin-Amerika hadde jeg på forhånd ferdigheter i spansk som fungerte greit i daglig kommunikasjon med spansktalende, men med dette prosjektet var målet å komme opp på et mer avansert nivå. Tretrinnsraketten har bestått av følgende: 1. To ukers språkkurs på språkskolen Don Quijote i Salamanca, Spania, i juli 2013. Her hadde jeg fire timers undervisning daglig i en klasse på sju studenter. I tillegg var det foredrag og andre tilbud ved skolen på kveldstid. 2. For å vedlikeholde spanskferdighetene gikk jeg høsten 2013 på et kurs i spansk konversasjon ved Folkeuniversitetet i Oslo. 3. Sommeren 2014 gikk jeg på kurs i tre uker ved språkskolen Simón Bolívar i Ecuador. To av ukene var jeg i byen Cuenca i Andesfjellene, der jeg hadde én-til-én-undervisning fire timer daglig. Den første uka bodde jeg privat hos en vertsfamilie og den andre uka på hotell. Den tredje uka fulgte jeg et opplegg skolen hadde på et leirsted inne i Amazonas- Der ble fire timers daglig undervisning kombinert med ekskursjoner i jungelen, med spansktalende guide.

Hva gjør dette relevant for deg?

Spanskkunnskapene er nyttige for å kunne følge utviklingen i politikk og samfunnsliv i Spania og Latin-Amerika, gjennom aviser, TV og ulike kilder på internett. Forbedringen av spanskkunnskapene har også gjort meg bedre i stand til å lese spanskspråklig litteratur, som er en viktig inngangsport til kunnskap om ulike land. Med et økende antall spansktalende innvandrere i Norge, har jeg erfart at spanskkunnskapene har kommet til nytte også her hjemme. Etter å ha gjennomført dette prosjektet vil jeg nå være i stand til å gjennomføre intervjuer på spansk om de fleste spørsmål uten bruk av tolk.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

1. Kurset ved Don Quijote-skolen i Salamanca, Spania, var svært utbytterikt. Opplegget på skolen var meget profesjonelt, med engasjerte og dyktige lærere som la opp til en undervisning med en god blanding av konversasjon og undervisning i grammatikk og andre språklige temaer. 2. Kurset på Folkeuniversitetet i Oslo hadde jeg begrenset utbytte av, blant annet på grunn av svært varierende spanskferdigheter blant kursdeltakerne. Noen av deltakerne var i svært liten grad i stand til å delta i konversasjonen som kurset la opp til. Gjennom læreren på kurset fikk jeg imidlertid vite at det er en gruppe i Oslo som møtes en gang i uka på en kafé for å snakke spansk. I denne gruppa er det både nordmenn og latin-amerikanere, og jeg har deltatt i gruppas møter siden høsten 2013. Dette har gitt langt mer trening i spansk konversasjon enn kurset på Folkeuniversitet. 3. Erfaringene fra kurset i Ecuador var litt blandet. Læreren jeg hadde de to ukene i Cuenca var engasjert og kunnskapsrik, og det ble god tid til samtaletrening. Opplegget manglet imidlertid systematikk, og jeg fikk for liten grad av korreksjon og systematisk opplæring der jeg hadde behov for det. Dermed ble ikke læringsutbyttet så stort som det kunne blitt. Læreren under oppholdet i Amazonas var derimot meget god, og den uka ble meget lærerik. Samlet sett ga de tre ukene utvilsomt et solid løft i mine spanskkunnskaper. Samtaletrening hos vertsfamilien i Cuenca og rikelig anledning til samtaler med guide og spansktalende gjester på leirstedet i Amazonas bidro til dette. Jeg gjennomførte kursene i Spania og Ecuador sammen med min samboer, som har spanskkunnskaper på samme nivå som meg. Fordelen med dette har vært at vi har kunnet jobbe systematisk sammen med å håndtere de språklige utfordringene kursene har bydd på. Ulempen er at det lett blir til at man snakker norsk seg imellom. Det tette programmet, med tett samvær med spansktalende også utenfor skolesituasjonen, gjorde imidlertid at det ble mer enn nok anledning til å snakke spansk selv om vi var to norske sammen.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Velg språkskole med omhu. Søk etter andre som har gått på aktuelle skoler, og hør med dem om deres erfaringer. Vær bevisst på hva du ønsker å oppnå med kurset. Gi beskjed til lærerne hvis det er noe du opplever at ikke fungerer slik du ønsker. Bo privat – i hvert fall under deler av et kurs. Det gir både verdifull samtaletrening og en inngangsport til samfunnet der du er. Forbered deg godt og sørg for å få en daglig dose av språket du vil lære før du reiser på kurs. Selv har jeg hatt godt utbytte av å se på spansk TV, lese spanske aviser på nettet og å lese spanske bøker (som bl.a. kan lånes på Deichmanske bibliotek i Oslo). Forsøk å finne folk du kan praktisere språkferdighetene med på hjemmebane.