Logg inn

Årsstudium i Design i nye medier

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg tok et fullt årsstudium ved Universitetet i Sør-Øst Norge (usn.no) i design i nye medier. Det ble avlagt eksamen i fire fag: 3D-visualisering og design, App-design, Animasjonsfilm og E-bok-design og -publisering. Programvaren som ble brukt var Fusion 360, Skulptris, Adobe Dimension og Photoshop i 3D-visualisering; Illustrator, Photoshop, Adobe XD i App-design, Indesign, Illustrator og Photoshop i E-bok, og til sist Moho, Premiere Pro, After Effects og Photoshop i Animasjon.

Hva gjør dette relevant for deg?

Studiet utgjør et komplett hele for å kunne jobbe med digital formidling og historiefortelling. Samtidig øker fag som app-design kunnskapen om hva som fungerer på nettet og ikke. Det har også vært drilling i å utforske markedene, kartlegge kundegrupper og definere målgrupper - noe som alle et nyttige verktøy for å ha klart for seg hvem man henvender seg til. Etter mange år på desken har jeg et godt grep om hva en historie bør inneholde og hvordan den bør bygges opp, men nå har jeg fått enda flere verktøy i verktøykassa.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det har vært en befrielse å kunne gå i dybden på ulike teknikker for formidling. Det kreves høy grad av egeninnsats. Enkelte elementer i kurset var mer rettet mot pedagogikk/akademika og kunne føles litt fremmed for en som jobber i en rask, omskiftelig mediehverdag med stadig færre ressurser på desk.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Dette er et universitetsstudium og det krever høy grad av egeninnsats. Studiet er nettbasert med pliktige forelesninger to ganger i uken og flere store oppgaver som skal leveres underveis. Man må være klar over at arbeidsmengden er stor, uten støtte til permisjon hadde jeg neppe maktet å gjennomføre studiet. Man bør ha et godt grunnlag i de grunnleggende Adobe-programmene som Premiere Pro, Photoshop, Illustrator og InDesign før studiet starter - ellers kan man fort henge litt etter.

Studiested: https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-handverk-og-musikk/arstudium-i-digital-mediedesign/