Logg inn

Engelsk i St.Petersburg USA

Sharon og jeg hadde engelsk-timer på museum  i St.Petersburg.
Sharon og jeg hadde engelsk-timer på museum i St.Petersburg.
  • Sharon og jeg hadde engelsk-timer på museum  i St.Petersburg.
  • Diskuterte Trump-strategi med Trump-tilhengere.
  • Besøkte disse Trump-tilhengerne i en trailer-park utenfor St.Petersburg.
  • Sharon og jeg på et marked i Brandenton.

Beskriv prosjektet ditt.

Mitt prosjekt var å bedre mine muntlige engelskkunnskaper gjennom daglige samtaler om amerikanske samfunnsforhold, med særlig fokus på amerikansk politikk fram mot USA-valget 2021. Tidligere har jeg gått på engelsk språkskole, og ville denne gangen ha undervisning i en-til-en situasjon, slik at jeg ble tvunget til å snakke mye over lengre perioder, og komme meg ut av komfortsonen, som er å være i lyttemodus. Jeg valgte en privatlærer i St.Petersburg med political science som sitt hovedfelt, som i tillegg har jobbet for State Gouverment i Ohio, og vært tett på politiske prosesser. Sharon Jacobsen er en nydelig dame, som lærte meg ekstremt mye. Den første tiden satt vi rundt et bord i opptil to timer av gangen og snakket og diskuterte politikk. Hun rettet på meg, og forklarte ord og uttrykk jeg ikke forsto. Etterhvert ble det flere og lange ekskursjoner til markeder, på kino, på piknik i parken, middag hjemme hos henne og familien, og ikke minst til trailer parks for å snakke med Trump-velgere. Hun ga meg artikler og tekster som lekser foran hver gang vi møttes slik at vi hadde lest det samme, og hadde et tema for hver leksjon. Hun introduserte meg for tidsskrifter, journalister og forfattere jeg ikke hadde hørt om, og som i tillegg til engelsk-utviklingen ga meg mye innsikt i den politiske situasjonen i USA. Dette førte til at jeg også lettere startet diskusjoner og samtaler med andre jeg møtte i St.Petersburg, og jeg merket at etter noen uker var det helt naturlig og mye enklere å snakke politikk med folk jeg møtte i ulike situasjoner.

Hva gjør dette relevant for deg?

I jobben min som journalist i NRK og vaktsjef i Dagsnytt 18 opplever jeg stadig å skulle snakke med kilder og utenlandske kolleger på engelsk. Jeg har merket at det ikke går like lett lenger som det gjorde tidligere, og disse ukene i USA har virkelig bedret mine muntlige evner og kunnskap på området. Nå gleder jeg meg til å snakke engelsk på telefon igjen, noe jeg vegret meg for før dette. I tillegg har jeg fått god trening i å skrive mailer og korrespondere på engelsk.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

For meg var dette et perfekt opplegg ut fra mine behov. Med privattimer i en-til-en situasjon får man ekstremt mye tid til å snakke selv. Selv om man ikke finner ord, blir man presset til å fortsette. Et annet pluss er at man slipper å tilpasse seg nivået til andre på kurset eller bruke for mye tid på tavle-undervisning. I tillegg må jeg nevne den friheten det er i å kunne ha spåkundervisning ute i felt, det var ekstremt lærerikt. Feks dro vi ut på et flee-marked til en våpenselger og snakket med han og kundene i lang tid. Det ga perspektiver og innsikt fra et Trump-velger-miljø jeg ikke har hatt tilgang til tidligere. Men man må være strukturert for å få maksimalt ut av timene. Som feks å planlegge tematikk og opplegg. Et annet minus er at man ikke møter andre studenter som man kan diskutere og jobbe sammen med. For meg var dette greit siden jeg også hadde familie og venner som var der noe av tiden, samt at jeg i løpet av perioden fikk gode amerikanske venner i St.Petersburg i min språklærer og hennes professor-mann.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Planlegg godt på forhånd og ta kontakt med universitetet i god tid slik at de kan gi deg navn på aktuelle lærere som du kan lage avtale med.