Logg inn

Det er i naturen det skjer

Beskriv prosjektet ditt.

«Trygg av natur» er et ideelt foretak som jobber med livsmestring. Første og fremst jobber de med ungdommer som trenger å styrke evnen til samspill med andre, men de holder også utdanning i Trygg av naturveiledning. Jeg deltok på to kurs i naturbasert livsmestring i regi Trygg av natur. Kursene gir deg erfaring på fire gjennomgående punkter: Handlingsrom, tillit, medbestemmelse og tilhørighet. Begge kursene er lagt opp til vandring i naturen der alle emner behandles underveis, og det med stor grad av deltagerstyring og involvering. Modul 1 foregikk i Østmarka, mens Modul 2 var på øya Killingen i Sandebukta. Begge modulene varte i fire dager, og all overnatting var ute.

Hva gjør dette relevant for deg?

Er veldig relevant kurs. Alt går ut på å samhandel i en gruppe på en positiv, lyttende og givende måte. Å få en annet syn på gruppedynamikk via da fire punktene handlingsrom, tillitt, medbestemmelse og tilhørighet var en åpenbaring. Man viser respekt for andres behov, og ditt eget blir ivaretatt.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Veldig bra kurs. Er du glad i å være ute, og møte mennesker helt uten digitale forstyrrelser. Ja, da er disse kursene et must. Meget motiverende kursholdere som deler raust av sin erfaring, og lar kursdeltakerne delta på aller områder med tanker, meninger og innblikk.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Det å få innblikk i noe helt annet enn det en selv driver med til daglig er alltid bra. Det åpner opp blikket og man ser sin egen hverdag med et nytt blikk.

Studiested: https://www.tryggavnatur.no/