Logg inn

Identitet- og merkevareledelse (BI)

Foreleserne Knut Kolnar og Morten W. Knudsen.
Foreleserne Knut Kolnar og Morten W. Knudsen.
  • Foreleserne Knut Kolnar og Morten W. Knudsen.

Beskriv prosjektet ditt.

BI skriver selv følgende om studiet: Dette kurset lærer deg å bygge sterke merkevarer. Du får innsikt i merkevarenes kulturelle liv, samt de nødvendige prosessene og teknikkene for å bygge merkevarer internt i organisasjonen og eksternt mot kunder. Måten vi bygger, utvikler og leder merkevarer på er i dramatisk endring ‒ og det stiller nye krav til deg som merkevarebygger. Dette masterprogrammet gir deg innsikt og verktøy til å forstå og beherske moderne merkevarebygging. For å lykkes med å bygge sterke merkevarer og kommunisere med forbrukeren gjennom et stadig voksende antall medier, må du ha kunnskap om både forbrukeren og det moderne individet. Det handler om å forstå, gjenkjenne og kartlegge livsstiler og trender. Hvordan kan du bruke ord, bilder og tegn som er på høyde med tiden, treffer forbrukeren riktig og skiller deg fra konkurrentene? Her lærer du å se, analysere og håndtere visuelle trender i kulturen, inkludert hvordan du kan bruke digitale plattformer og sosiale medier for å bygge sterke, offensive merkevarer. Til slutt vet du hvordan du kan kommunisere merkevaren overbevisende og hvordan du bygger en sterk identitet i organisasjonen knyttet til verdier og kultur.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg har i de senere årene jobbet som leder for NRK P3s største eventer og merkevaren som har som mål å være NRKs spydspiss inn mot den unge målgruppa. NRK P3 har siden oppstarten i 1993 gått fra å være en radiomastodont, til å lage mer spisset innhold for dedikerte målgrupper, i en mengde kanaler. I et kraftig skjerpet konkurransebilde er det ikke lenger nok å lage én lydstrøm som skal nå alle. NRK P3 må nå de forskjellige målgruppene gjennom de kanalene som egner seg best, enten i form av TV-serier, eventer, podkaster, nett eller sosiale medier. Målet med å gå dette masterstudiet var å tilegne meg mest mulig kunnskap så jeg bedre kunne jobbe med følgende problemstilling: Hvordan skal NRK P3 som merkevare klare å beholde eksisterende brukere som er vokst opp med NRK P3 som en radiokanal, samtidig som merkevaren når ut til stadig nye generasjoner? Hva bør kommuniseres gjennom hvilke kanaler, for at unge mennesker i Norge opplever at NRK P3 representerer deres virkelighet og lager innhold de ønsker å assosiere seg med?

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg kan ikke få rost dette kurset nok. Fra første dag ble vi av meget engasjerte forelesere (Knut og Morten) tatt med inn i en verden der vi fikk lære hvordan vårt forbruk i stor grad er med på å forme hvem vi er som mennesker. Med min journalistbakgrunn var det gjenkjennelige emner i kommunikasjon, retorikk og semiotikk, mens en ny verden åpnet seg når vi konkret jobbet med hvordan å bygge en merkevare sterkere i markedet. Eller hvordan vi som ledere bør gå frem for å knytte de ansatte i organisasjonen tettest mulig opp til vårt merke. Kurset var (til tross for at siste del gikk via zoom) i meget stor grad preget av toveiskommunikasjon mellom forelesere og studenter (eller oss studenter imellom) og jeg følte i stor grad at jeg lærte ting jeg kunne omsette til praksis i min daglige jobb.

Studiested: https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/identitet-og-merkevarebygging/?gclid=Cj0KCQjwk8b7BRCaARIsAARRTL7lSq95WcKkzm1R0i7t-SWvzwficyrop_HLpi_TVSgAry-mAPs10eIaArqwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds