Logg inn

Arbeidsrettsudier

Beskriv prosjektet ditt.

Våren 2020 studerte jeg grunnleggende arbeidsrett ved USN. Kurset ga 15 studiepoeng, og var i utgangspunktet samlingsbasert-

Hva gjør dette relevant for deg?

I jobben som redaksjonsleder er det viktig å ha oversikt over hvilke lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Kurset ga meg en oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse. Det aller viktigste for meg var at jeg gjennom å få bedre innsikt i arbeidsrett kan bidra til at NRK er en redelig og ryddig arbeidsgiver.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg elsket dette faget. Det var både interessant og morsomt å dykke inn i rettspraksis og dommer, og professoren hadde en lun humoristisk tilnærming til både faget og oss som studenter. Første samling ble jeg kjent med et par medstudenter, og det var heldig- for det var den eneste fysiske samlingen vi fikk. Resten av kurset foregikk via Zoom. Og det tok en stund før universitetet fikk sving på det. Dette medførte at ikke alle temaene vi skulle vært gjennom ble behandlet, dessverre. Men obligatorisk innlevering og eksamen gitt fint uansett.

Studiested: https://www.usn.no/studier/finn-studier/jus/arbeidsrett/