Logg inn

Kunnskap om endringer i næringslivet

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg ønsket å delta på et deltidskurs i organisasjon og endring ved oslokontoret til NTNU. Som frilansjournalist ønsket jeg faglig påfyll om endringsprosesser i arbeidslivet nå som digitalisering skaper forandring i så og si alle bedrifter og organisasjoner. Jeg har selv opplevd nedbemanninger i flere mediehus, og vet at foretak i både offentlig og privat sektor må endre rutiner, arbeidsdeling og kanskje ty til nedbemanninger, nå som arbeidsprosesser effektiviseres og digitaliseres. Jeg ville gjerne lære mer om endringer i det norske arbeidsmarkedet for å kunne dekke feltet som frilansjournalist. Dette spesielt fordi flere større medieaktører satser tungt på næringslivsstoff for tiden.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg har tidligere hovedsakelig skrevet kulturstoff, men ønsket å tilegne meg kunnskap som kunne være nyttig for å kunne selge inn saker til de nye næringslivssatsingene. Jeg ønsket å lære om endringsprosesser i ulike organisasjoner nå som veldig mange arbeidstakere opplever omveltninger på sin arbeidsplass. Jeg tenker at dette kan bli et viktig og interessant felt å dekke i fremtiden. Som frilansjournalist hadde jeg lyst til å lære mer, for å kunne stille bedre og mer interessante spørsmål i saker om organisasjons- og næringslivsfeltet. Jeg valgte kurset hovedsakelig for å få kunnskap om et nytt felt å dekke journalistisk, men har virkelig fått bruk for kunnskapen også som kulturjournalist, nå som kulturbransjen har måttet organiseres på helt andre måter etter korona-krisen og tilpassing til nye smittevernsregler.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset skal gi forståelse i hvordan organisasjoner fungerer, samt innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner. Både undervisningen og obligatoriske oppgaver tar utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra arbeidslivet og analyserer disse opp mot organisasjonsteori. Jeg synes første kurssamling var godt utformet, la opp til gode samtaler og ga innspill som skapte refleksjon. Siste samling ble dessverre avlyst på grunn av korona-nedstegningen. Endringene koronaen førte med seg gjorde likevel at kurset føltes veldig relevant. Jeg endte opp med å skrive en kursoppgave om endringene vi som samfunn opplevde etter nedstigningen 12.mars 2020. Det var givende å få nye teoretiske verktøy for å analysere omstillinger i arbeidslivet, mens man stod midt i koronakrisa. Jeg synes det var interessant å knytte egen erfaring opp mot organisasjonsteorien, og lærte mye om ulike former for endringer i arbeidslivet.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg mener dette er et godt alternativ for dem som ønsker å ta et faglig interessant NTNU-kurs fra Oslo. Det gir nyttig kunnskap om ulike former for endring i organisasjoner, samt inspirasjon til å se på eget fagfelt fra nye innfallsvinkeler. Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger, i tillegg til selvstendig arbeid hjemme. Det går fint an å kombinere et slikt kurs med fulltidsjobb. Kurset kan også inngå som en del i masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU.

Studiested: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18755