Logg inn

Mastergrad i energi, miljø og samfunn

På studietur til Lyses anlegg i Lysebotn.
På studietur til Lyses anlegg i Lysebotn.
  • På studietur til Lyses anlegg i Lysebotn.
  • Line Njaa Viste

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg tok en mastergrad i Energi, miljø og samfunn ved universitetet i Stavanger. Jeg fikk langt løp-stipend gjennom STUP, og planen min var opprinnelig å lære mest mulig om olje- og gassbedrifter. Det ble det noe endring i. Mastergraden bygger på bachelorgraden i journalistikk. Studiet er relevant som journalist da det gir bred kunnskap innen både konvensjonell, fossil energi og fornybar energi. Gjennom studiet tok jeg både tekniske og samfunnsvitenskapelige fag, samt økonomi, filosofi og feministiske fag.

Hva gjør dette relevant for deg?

Kunnskap om energibransjen er høyst relevant når man jobber som journalist i Stavanger-regionen. Jeg har også lært mye om klimapolitikk, FNs bærekraftsmål, samt analysert kommunikasjonen i bærekraftsrapportene til energibedrifter. Det har vært nyttig å få et større innblikk i hvordan kommunikasjonsapparatet fungerer.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg er veldig godt fornøyd med det jeg har lært på studiet totalt sett. Jeg har også møtt mange spennende mennesker fra ulike land og kulturer, blitt mer komfortabel med å holde presentasjoner, samt skrive engelsk da dette var et internasjonalt masterprogram. Noen fag føltes mer relevante enn andre for mitt yrke. I tillegg var jeg noe "rusten" i akademisk skriving, så det var utfordrende å starte opp på masternivå nesten ti år etter at bachelorgraden ble fullført. Til tider var det utfordrende å kombinere et fulltids masterstudie med obligatorisk oppmøte og gruppearbeid med fulltidsjobb, derfor var det gull verdt å ha STUP-stipend og mulighet til å fokusere 100 prosent på studiet i perioder.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Lag en tidsplan og ha realistiske mål for hva du kan klare hvis du skal kombinere studier og jobb. Ellers: Bli kjent med flest mulig, se på gruppearbeid som læring og erfaring utenom det rent faglig. Ikke minst - skriv masteroppgave om noe som du synes er spennende, og nyt muligheten til å lære noe du ellers trolig ikke hadde fått anledning til.

Studiested: https://www.uis.no/nb/energi-miljo-og-samfunn-master