Logg inn

Master i journalistikk på OsloMet

Beskriv prosjektet ditt.

Det startet med at jeg tok masterkurset "Arctic lenses, global warming and journalism" på Institutt for OsloMet høsten 2017, som ekstern student ved siden av jobb. Kurset inspirerte meg til fortsette å studere, ta hele mastergraden som deltidsstudent og skrive masteroppgave om klimajournalistikk. Det var en prosess som tok totalt tre år. Den følgende våren tok jeg nok et masterkurs, "Science and the Media". Jeg tok teori og metode-kurset høsten 2018, og våren 2019 fulgte jeg opp med kurset "Litterær journalistikk", og leverte i tillegg et vit.ass-prosjekt. Da hadde jeg totalt 60 studiepoeng, slik at jeg høsten 2019 kunne begynne å skrive min masteroppgave om klimajournalistikk. Jeg skrev en praktisk master, som bestod av en praktisk del med flere reportasjer og en teoretisk del. Jeg leverte min masteroppgave høsten 2020, tre år etter at jeg begynte på det første masterkurset på OsloMet.

Hva gjør dette relevant for deg?

Klimajournalistikk er et tema som opptar meg og som er relevant i mitt arbeid som journalist i Moss Avis, hvor jeg blant annet dekker natur, miljø og klimasaker. Fordi jeg skrev en praktisk master, er mye av det jeg erfarte direkte overførbart til praktisk arbeid. Men det var også veldig inspirerende å løfte blikket og få en akademisk tilnærming som var helt ny for meg, og som ga mange interessante perspektiver.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Å komme tilbake på skolebenken og få masse input har bare vært positivt for meg. Men selvfølgelig var det krevende å studere og skrive masteroppgave ved siden av jobb. Kursene jeg tok var stort sett samlingsbaserte, og det gikk med ferie, avspasering og en god del ulønnet permisjon. Takket være stipendet fra Stup fikk jeg anledning til å konsentrere meg om studiet sammenhengende i en periode på slutten av arbeidet med masteroppgaven. Det var gull verdt.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Velg riktig studie, bruk den tiden det tar, og skriv en oppgave som inspirerer deg. Det at jeg aldri mistet gløden og interessen for det jeg holdt på med var nok avgjørende for at jeg klarte å gjennomføre.

Studiested: https://www.oslomet.no/studier/sam/journalist-master