Logg inn

Videreutvikling dokumentarfoto

Kamerakuren: Tenk enkelt. Foto: Kristin Rosmo
Kamerakuren: Tenk enkelt. Foto: Kristin Rosmo
  • Kamerakuren: Tenk enkelt. Foto: Kristin Rosmo
  • Metaphors in landscape: In response to Årvoll gård. Foto: Kristin Rosmo

Beskriv prosjektet ditt.

To digitale fotokurs som videreutvikling etter gjennomføring av masteremnet "Documentary photography" ved Høgskulen i Volda våren 2020. KAMERAKUREN, 8. - 10. Januar 2021 Arrangør: Bilder Nordic School of Photography Kursholdere: Kairos Workshops v/Torkil Færø og Tone Solholm Antall deltakere: 10 Antall timer: 11 Undervisningsplattform: Zoom Målet med kurset var å gi en introduksjon til fotografi som terapi, og en start på det videre arbeidet i kursboken Kamerakuren. Boken hadde jeg fra før, i forbindelse med skriving av en oppgave om sammenhengen mellom fotografering og helse ved Høgskule i Volda, i emnet Documentary photography, våren 2020. Kurset besto av en blanding av foredrag, bildegjennomganger og diskusjoner. I tillegg jobbet vi med fotografering og bildeutvelgelse på egen hånd, knyttet til to selvvalgte oppgaver fra boken. METAPHORS IN LANDSCAPE, 29. mars - 10. mai 2021 Arrangør: NORDphotography Kursholder: Elizabeth Greenberg Antall deltakere: 8 Antall undervisningstimer: 9 + daglig fotografering på egen hånd Plattform: Zoom Målet med kurset var å undersøke sammenhengen mellom landskap og minne, og lære om hvordan jeg kan fortelle en historie ved å bruke metaforer jeg finner i omgivelsene. Symboler og metaforer i omgivelsene kan fungere som broer mellom det som er har vært og det som er, det velkjente og det mer ekstraordinære. Undervisningstiden inneholdt både bildekritikk på innsendte bilder og forelesninger rundt hvordan man kan bruke elementer i omgivelsene til å bygge en personlig, fortellende historie. Foreleser Elizabeth Greenberg er VP of Academic Affairs at Maine Media Education I USA.

Hva gjør dette relevant for deg?

Kurset "Kamerakuren" var spesielt relevant som en forlengelse av min skriftlige oppgave i emnet "Documentary photografphy" ved Høgskulen i Volda våren 2020, der jeg skrev om sammenhengen mellom fotografering og helse. I tillegg er kurset relevant både som journalist og rent personlig fordi jeg har helseutfordringer selv. Kurset "Methaphors in landscape" var relevant for meg fordi jeg ønsker å utvikle meg innen visuell "storytelling". Bilder er en viktig del av journalistikken. Samtidig er bildeflommen enorm, og jeg ønsker å gjøre grep som kan bidra til at flere stopper opp ved bildene mine.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det viktigste jeg fikk ut av "Kamerakuren" var en større trygghet rundt eget fotografisk uttrykk. Jeg fikk en tydelig og god respons på den fotografiske stemmen min, og fikk i tillegg råd om hvordan jeg kan utvikle meg videre. Kursholderne ønsket å motivere til "mer av det som fungerer" heller er enn kritiske tilbakemeldinger på det som ikke fungerer i bildene deltakerne leverte inn. Personlig hadde jeg likevel kunne ønsket meg en litt tydeligere tilbakemelding på forbedringsområder. Kursholderne var flinke til å vise til andre, relevante fotografer. De motiverte også på en fin måte til å fortsette å lære mer, og til å lære av "de beste". Kurset "Metaphors in landscape" ga intensiv trening i det å lete med kameraet etter skjulte hemmeligheter, mysterier og minner for til slutt å fotografere vår egen personlige historie i landskapet omkring oss. Det ble gitt oppgaver til hver samling, og vi skulle levere ti bilder til hver oppgave (totalt 60 bilder/6 serier). Elizabeth Greenberg var svært godt forberedt til samlingene, og jeg fikk detaljerte, personlige tilbakemeldinger på samtlige av bildene mine under hver samling. Tilbakemeldingen omfattet også hvordan bildene fungerte sammen i en serie, og hvordan jeg brukte mitt personlige visuelle språk til å fortelle historiene. Jeg savnet å kunne diskutere mer fritt med de andre kursdeltakerne, men Zoom-undervisning over et lite tidsvindu vanskeliggjorde det. Kurset var på engelsk, men Greenberg uttrykker seg svært klart og tydelig.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Viktig å sette av tid nok til å fotografere mellom samlingene - det øker utbyttet av kurset betydelig.

Studiested: https://www.nordphotography.com