Logg inn

Samarbeidsprosjekt med Investigate Europe og SUJO

Beskriv prosjektet ditt.

Gjennom Senter for undersøkende journalistikk og master i undersøkende journalistikk deltok jeg i to av Investigate Europe sine undersøkende prosjekter våren/sommeren 2021. I prosjektene var vi en kjernegruppe på ti-tolv journalister fra ni europeiske land, inkludert min norske kontaktperson og veileder Ingeborg Eliassen. I løpet av perioden deltok jeg i følgende prosjekter: Food inequality, et konkret prosjekt om fenomenet «dual quality» på identiske matvarer fra multinasjonale selskaper. Kommersiell eldreomsorg i Europa, en kartlegging av omfang og aktører i sykehjem og hjemmetjenester.

Hva gjør dette relevant for deg?

For en lokalavisjournalist er det interessant og lærerrikt å være del av en større, undersøkende - og ikke minst internasjonalt - redaksjon.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Anbefaler alle å holde et åpent sinn overfor mulighetene ved såkalt cross border-journalistikk - eller journalistisk samarbeid over landegrenser på norsk. Utnytt styrken i at det er din utenlandske kollega som er den som kjenner sitt lands kultur og samfunn - samtidig som du er den som har utenfor-blikket, og vice versa. Anbefaler ellers master i undersøkende journalistikk!

Studiested: https://sujo.w.uib.no/