Logg inn

Digitalt kurs - kunsthistorie

"Det skapes". Kunsthistorien gjør seg gjeldende på de merkeligste steder. Her fra et pågående fotoprosjekt ved Farmasøytisk institutt, UiO.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg deltok på Folkeuniversitetets digitale kunsthistorie-kurs høsten 2021. Kurset strakk seg over seks kurs-lørdager, med til sammen 18 timer undervisning. Kurset ga en god oversikt over europeisk kunsthistorie, de ulike periodene og viktige verk. Kursleder og kunsthistoriker, Mette Christina Lund, ga meg den profesjonelle hjelpen jeg trengte for å ta meg gjennom de ulike kunstepokene. Sentrale kunstnere og verk ble gjennomgått. I tillegg forklarte hun også den politiske og samfunnsmessige bakgrunnen for at de ulike epokene oppsto. Kurset besto av forelesninger med tilhørende oppgaver. Opptak av forelesningene samt forelesningenes presentasjoner var tilgjengelig i læringsportalen. Kurslederen var svært tilgjengelig for spørsmål underveis. Vi fikk også forslag til litteratur som er relevant for kursets innhold.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg hadde store kunnskapshull når det gjaldt kunsthistorie. Dette kurset tettet i alle fall noen av dem, og ga meg inspirasjon til å lære mer om både epoker og kunstnere. Kunnskap om billedkunstens historie er av svært stor betydning for å forstå mer av det visuelle mediet jeg selv elsker å bruke; fotografiet.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Svært matnyttig kurs for min del, og Zoom fungerte fint for gjennomføringen - ikke minst at opptak ble gjort tilgjengelig. Det ble imidlertid kort til på hver epoke, da nesten 3000 års kunsthistorie skulle gjennomgås på 18 timer.

Studiested: https://www.folkeuniversitetet.no