Logg inn

Fra fototeknikk til fotograf - Morten Krogvold Workshop

Oppgave:
Oppgave: "Selvportrett" - trinn 3
  • Oppgave:
  • Mørkeromsarbeid. Trinn 3
  • Morten Krogvold underviser om bildekopiering
  • Hver dag var det kulltegning. Trinn 3
  • Inspirasjon. Utendørsundervisning, trinn 2
  • Oppgave: Tiden. Glemselen. Trinn 2
  • Oppgave: Tiden. Glemselen. Trinn 2
  • Bidrag til utstillingen. Trinn 3.

Beskriv prosjektet ditt.

Prosjektet var ganske enkelt å delta på Morten Krogvolds anerkjente fotoworkshop i tre trinn. Disse workshopene har i mer enn 30 år inspirert og utdannet mer enn deltakere, og er dokumentert i boken "2680 Vågå - Morten Krogvold Workshop 1989–2019. På trinn 1 i januar 2020 ble vi utfordret "utenfor boksen" til å bevisstgjøre oss selv på å bli skapende fotografer. Det var en blanding av foredrag, øvelser, bildekritikk og tegning – alt med sikte på å _se_. Alle trinnene ble avsluttet med en juryert utstilling. Vi kunne velge mellom å jobbe med film og fotokjemi, eller digitalt. Jeg vekslet mellom digitalkamera og mobilkamera og forstod raskt at utstyret overhodet ikke hadde noen betydning her. Det ble et langt avbrekk mellom trinn 1 og trinn 2, mest pga. pandemisituasjonen. På trinn 2 i juni 2021 var foredragene i stor grad konsentrert om kunsthistorie og å gi et personlig forhold til skapende kunst og estetikk. Også her ble det mye egenøvelse, og utstilling, der vi konsentrerte oss om ett prosjekt etter gitte oppgaver. På trinn 3 i oktober 2021 fikk vi også oppgaver; selvportrett, "brev til lyset" og en fri oppgave. Vågå er en bygd som er vant med deltakere i Krogvolds workshops og mange stiller velvillig opp som motiver og modeller. I forbindelse med utstillingen ble vi utfordret til å formulere hvordan vi ville jobbe videre med fotografi, en plan for konsentrasjon og videre utvikling.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg har fotografert redaksjonelt på oppdrag i mange år, og de siste 20 årene fotografert og skrevet om fotografi, fototeknikk og fotografer i tidsskriftet Fotografi, og som frilans redaktør for Fotomag. Det har blitt mer enn 40 år med fotografering til nyheter, og som illustrasjon til andres og egne artikler. Jeg har også (i 2013) gitt ut boken "Se med kamera – Finn Motivet • fortell historien • behersk teknikken", og har god innsikt i fototeknikk og fotografiets historie. Jeg har også holdt en del workshops, og vært med i et par mindre kollektivutstillinger. Men jeg har i liten grad satset på å utvikle meg selv som fotograf, utvikle egne ideer, og utfordre min egen evner til å skape selvstendig fotografi, i prosjekter uten hverken kunde, redaksjonelt oppdrag eller bestemte hendelser. Målet mitt med å gjennomføre Krogvolds workshops var nettopp å ta det skrittet mot å bli en selvstendig fotograf.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Mine workshops’ gikk over tre perioder – midtvinter, midtsommer og midt på høsten. Stedet er Vågå, en av Norges mest spektakulære bygder. Vi hadde flere fagfolk til rådighet, mulighet for å bruke studio og mørkerom, og fikk printet ut våre utvalgte arbeider. Utrolig bra tilrettelagt for undervisning og eget arbeid. Siden alle bor på Vågå hotell og spiser måltidene der, blir det også lett å "finne" andre kursdeltakere, og lære av hverandre, evt. jobbe sammen med praktiske ting. Et unikt kursmiljø. Har egentlig ingenting negativt å anføre. Det måtte være at jeg ønsket at det skulle vare lenger. På den annen side er en av forutsetningene at vi etter siste kurstrinn blir "kastet ut på dypt vann" og overlatt til å utvikle oss videre på egen hånd. Men mange holder kontakten, og mange melder seg på flere Krogvold-workshops.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Vær forberedt på svært lange kursdager med lite eller ingen tid til annet enn konsentrasjon, og ingen mulighet til å "flykte" til hotellrommet og jobbe med noe annet. Krogvold krever full konsentrasjon fra kl 08:15 hver dag til sent på kvelden (ofte ut på natten), og gir enda mer tilbake. Glem å være opptatt av utstyret. Du kan ta med hvilket som helst kamera, det er underordnet. Du kan også ta med analogt kamera og film hvis du ønsker å jobbe i mørkerom, men da bør du ta høyde for enda mer tidsbruk enn om du jobber digitalt.

Studiested: https://www.mortenkrogvold.no/workshop