Logg inn

Blokkjede og kryptovaluta

Beskriv prosjektet ditt.

Prosjektet var å lære mer om blokkjede og kryptovalutateknologi. Dette var det største arrangementet i sitt slag med utgangspunkt i kryptovalutaen bitcoin, med alt som hører med av blokkjede-teknologi og tilknyttede tjenester. Siden feltet er nokså nytt og i en rivende utvikling, er det nettopp på slike arrangementer den nyeste utviklingen presenteres og den faglige utvekslingen finner sted. Det skulle opprinnelig være i Los Angeles, men ble avlyst på grunn av Covid-19 og prosjektet måtte derfor vente to år og finne sted i Miami isteden.

Hva gjør dette relevant for deg?

Det som gjør kunnskapen relevant for meg, er at jeg allerede følger kryptofeltet nokså tett, og dekker dette feltet journalistisk. Utviklingen av digital valuta skjer gjennom at den akademiske kunnskapen om kryptologi møter et marked bestående av kommersielle aktører. I dette spenningsfeltet ligger det mye interessant journalistisk stoff. Men det fordrer at man har forståelse av det og har mulighet til å følge utviklingen - både akademisk, teknisk og markedsmessig. I så måte var deltakelsen svært relevant for meg.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg fikk god anledning til å tilegne meg mer kunnskap om det siste innen kryptovalutafeltet og hva som er utfordringene knyttet til teknologien. Ting som for eksempel var vært svært viktige innen dette feltet for bare tre-fire år siden, som for eksempel ICO'er, er allerede blitt erstattet av helt nye temaer og satsningsområder. Deltakelsen her ga meg en god mulighet til å oppdatere meg innen den nyeste utviklingen, snakke med viktige aktører på feltet, samt å gå tilgang til et ellers vanskelig tilgjengelig felt. Deltakelsen har allerede kommet mitt journalistiske arbeid til gode. Minuset er kanskje at det er et ekstremt kostbart arrangement å delta på, med oppskrudde priser for både reise og overnatting på grunn av et stort antall deltakere. Kursstøtten er derfor helt avgjørende for å være med. At jeg lyktes i å delta som presse gjorde at høye kursvgift-utgifter kunne unngås.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Dette er et svært spesialisert område, så det er en fordel å ha grunnnlegende kunnskap om, og interesse for kryptologi generelt - samt temaer som asymmetrisk kryptografi, løsninger for nøkkelhåndtering, distribuerte systemer og konsensusmekanismer osv. siden mye av de faglige samtalene handler om ulike tilnærminger til nettopp slike temaer.