Logg inn

Endringsledelse

Deler av pensum på endringsledelse (kurs på masternivå)
Deler av pensum på endringsledelse (kurs på masternivå)
  • Deler av pensum på endringsledelse (kurs på masternivå)

Beskriv prosjektet ditt.

I over ti år har mediene vært i ganske stor omstilling, og vi blir aldri ferdig! Det er stadig noe nytt å forholde seg til. Jeg kjente på en trøtthet og på en nysgjerrighet. Hva skjer? Hvorfor er det slik? Samtidig kjente jeg et behov for å utfordre meg selv mer enn å skulle ta et kurs som gikk over noen dager. Derfor søkte jeg på BIs kurs innen endringsledelse. Det har vært et fantastisk lærerikt år! Endringsprosesser er utfordrende, og det er ikke bare vi i media som aldri kommer i mål med endringer. Det skjer i alle bransjer. Verden har blitt raskere, og vi opplever flere endringer samtidig og overlappende. Kunnskap om hvorfor dette skjer og hvordan håndtere multiple endringer, er viktig kunnskap for å klare å stå i endringene og skape mening for andre rundt seg i bedriften. I løpet av kurset har jeg lært at det ikke finnes noen fasit på hvordan lede en vellykket endring, men at det finnes et sett med strategier som kan hjelpe og som man kan veksle mellom. Forelesningene har vært lærerike og motiverende. Jeg har kunnet dykke ned i en rekke forskningsartikler, og i samtaler med medstudenter har jeg fått innblikk i hvilke utfordringer andre bransjer står overfor. Gjennom arbeid med prosjektoppgaven har jeg fått anledning til å studere en endringsprosess sammen med to medstudenter. Vi har studert fusjonen av to virksomheter og som rett etter sammenslåingen heldigitaliserte tjenesten. Ni måneder etter sammenslåingen kom korona. Den ble en brems for sammensmeltingen av de to organisasjonene til å bli en, men en katalysator for det digitale siden alle måtte på hjemmekontor. Virksomheten har gått gjennom tre store endringer på kort tid, og vi har gjennom denne endringsprosessen fått et godt innblikk i flere temaer innen endringsledelse.

Hva gjør dette relevant for deg?

I løpet av dette året har jeg fått kunnskap jeg skulle ønske jeg hadde for flere år siden. Jeg har fått økt forståelse for hva jeg har vært med på, hvilken rolle jeg selv har spilt og burde spilt, og jeg står sterkere rustet til å takle nye endringer. Jeg har også utviklet mine analytiske evner gjennom arbeidet med prosjektoppgaven.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg skulle ønske jeg var mer forberedt til første samling. Jeg ser nå at BI fra høsten av arrangerer et fire-timers webinar før første samling. Det tror jeg er lurt for å forberede studentene på hva de bør lese før første samling. Jeg følte jeg dundret inn i en mørk tunnel første dag og tenkte "hva har jeg egentlig gjort?". Jeg innså plutselig hvor mye jobb som ventet meg, men jeg jobbet strukturert og mye høsten 2021 for å komme meg gjennom nesten hele pensum til jul. Det kan høres voldsomt ut, men når teamet er så spennende og interessant, er det jo egentlig bare moro!

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Les mest mulig pensum før de ulike samlingene (det deles ut oversikt over hva som er relevant til de ulike samlingene). Forsøkt å les hele pensum første halvår. Andre halvår trengs det mye tid til prosjektoppgaven. Start planleggingen av prosjektoppgaven tidlig. Jobb godt med intervjuguiden, lurt å starte med intervjuer før jul. Forsøk å ha gjort mest mulig på alle deler av prosjektoppgaven før siste veiledning.

Studiested: https://www.bi.no/