Logg inn

IRE-konferansen 2022, Denver Colorado

IRE inviterte de utenlandske gjestene til lunsj.
IRE inviterte de utenlandske gjestene til lunsj.
  • IRE inviterte de utenlandske gjestene til lunsj.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fikk stipend og dro på IRE-konferansen i Denver, Colorado. En stor gravekonferanse med rundt 1300 deltagere, for redaktører og journalister, og et svært spekket program med mange parallelle seminar. Selv om mye er større og annerledes i USA, spesielt med tanke på lovverk og regler, er også mye av den hverdagen man står i den samme. Historie skal hentes inn og leveres raskt, mens samtidig ivareta det gode håndverket. I tillegg til at man lærer mye, er det fint og komme ut av lille Norge og møte kollegaer fra andre deler i verden, blir kjent og høre om den situasjonen de står i, både rent fagmessig, men også hvilke vilkår de jobber under. Konferansen foregikk fra 23 til 26. juni.

Hva gjør dette relevant for deg?

Mange av foredragene under konferansen var lærerike og inspirerende. Blant annet var Henk van Ess sitt foredrag "So you think you can #Google?", nyttig for min del. Videre er det mye å lære av de amerikanske journalistens måte å formidle på. De er dyktige på storytelling, vinkling og bruk av kilder. Var blant annet på foredrag om hverdagsrasisme, korrupsjon i mindre skala, misbruk av skattebetalernes penger, en barnefordelingssak, og innlemming av nye lover, - som alle hadde mye i seg som jeg kan kjenne igjen fra journalistikken i Norge. Noe av foredragene er klart langt unna norsk journalistikk som større gavesaker om våpenlover, og ikke minst ordningene for helseforsikring. Det er allikevel inspirerende og høre hvordan journalistene har jobbet frem disse sakene, selv om det er fjernt fra min hverdag.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg liker godt IRE. De er profesjonelle, har en godt og variert program, og de leger opp til lunsjer der journalister og redaktører fra utlandet kan møtes og bli kjent. De er gode på informasjonen, både i forkant av konferansen, og ikke minst under, slik at du ikke går glipp av noe. Man føler seg velkommen og ivaretatt. Minus er vel at det var fullt på det overprisede konferansehotellet, og at alt er veldig dyrt her. Også må man bruke en del penger på å komme seg til og fra.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Følg med nettsiden til IRE, så ser man hva de har av program gjennom året. De har mye mer enn den årlige konferansen.

Studiested: https://www.ire.org/