Logg inn

Deltakelse på IRE 2022

Beskriv prosjektet ditt.

Mitt formål med denne Stup-søknaden var å hente inspirasjon og møte flinke folk på tvers av landegrensene. USA er etter min menig et spennende land der medielandskapet selvsagt er større og mer mangfoldig, men det gjør det også lettere å finne kurs, foredrag, kolleger som lett kan sammenlignes med en hverdag som ligner min i mitt virke som featureredaktør i regionsavisa Trønder-Avisa.

Hva gjør dette relevant for deg?

Dette er min tredje IRE-konferanse, og jeg finner denne type konferanse meget relevant. Her kan man plukke foredrag/kurs som er både lærerrikt, inspirerende og som kan anvendes også i vår mediehverdag.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Dette er tre intense dager der det plukkes kurs/foredrag/workshops fra øverste hylle. selv hadde jeg god utbytte fra flere Google-kurs der tips flittig ble skrevet ned og videreformidlet til redaksjonen hjemme.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Ikke dra alene, men dra sammen med en kollega eller i regi av Stup ( som jeg har gjort en gang tidligere). Slik blir det enklere å knytte kontakter med andre, og inspirere hverandre til å mingle/diskutere med kolleger fra hele verden. I år var det få nordmenn som deltak. Her bør vi absolutt være tilstede. Mye nytt og spennende som skjer, og mange av medietrendene vet vi kommer til Norge også, etterhvert, så tøft å være litt i forkant.