Logg inn

DIGITAL MODENHET - NY DIGITAL KOMPETANSE ETTER BI-STUDIER

Beskriv prosjektet ditt.

I september startet jeg på Mastergrad-studiet "Digitalisering, Innovasjon, og Forretningsmodeller" på BI i Oslo. To av hovedtemaene i dette 30-vekttallsprogrammet var "Hvordan lede en digital transformasjonsprosess i en bedrift?" og "Hvordan få innovasjon og digital transformasjon høyere opp på agendaen i organisasjoner?". Etter 25 år i forskjellige stillinger innen avis og ukeblad på papirsiden, var dette et fantastisk lærerikt studie som umiddelbart ga ny innsikt og kunnskap om min arbeidshverdag i Aller Media - som står mitt i denne digitaliseringsprosessen. Studiet var veldig krevende og utfordrende, men kan samtidig anbefales på det varmeste. Pensum på ca 2000 sider var utrolig nyttig og spennende hvis man ønsker å fordype seg i hvorfor og hvordan din bedrift skal klare transformasjonen til å bli en digital moden bedrift. Studiet var lagt opp som en blanding av samlinger hvor alle deltagerne møtes i 4-5 dager av gangen, i tillegg til digitale samlinger av noen timer hver fredag. I forkant av hver samling ble en leseliste utdelt - og under samlingene jobbet man seg gjennom stoffet delvis via de forskjellige foreleserne og delvis gjennom samtaler i plenum og ved gruppearbeid. Programmet var inndelt slik at en prosjektoppgave med tema innenfor pensum telte 60 prosent av studiets karakter, mens en 72-timers hjemmeksamen telte de resterende 40. Jeg valgte å skrive prosejektoppgaven om egen arbeidsplass med temaet "Hvor digitalt moden er Aller Media Publishing?" Årsaken til at dette temaet for oppgaven ble valgt var todelt: 1. For å lære og kunne bidra mest mulig i egen bedrift. 2. Digital Modenhet er tilstand som gir de bedriftene som evner å oppnå dette en rekke fordeler som bedre bunnlinje, flere inntektsstrømmer, større tilfang av relevant kompetanse mm. Prosjektoppgaven ble skrevet sammen med to andre studenter på programmet. I Aller Media intervjuet vi 10 relevante ansatte på forskjellige nivåer - med drøyt 20 spørsmål til hver hentet ut fra pensum rundt temaet Digital Modenhet. Dette dannet til sammen forskningsdelen av oppgaven - der vår hovedkonklusjon ble hvilke faktorer som påvirker og hvilke faktorer som hemmer den digitale modenheten i bedriften - samt tiltak og anbefalinger til Aller Media fra oss i gruppen bak prosjektoppgaven. Den 72-timers hjemmeeksamen hadde som hoveddel å utvikle nye digitale tjenester for et valgfritt. men eksisterende norsk selskap av en viss størrelse. Samt lage et digitalt kompetanse-program for bedriftens ansatte. Andre veldig relevante temaer innen dette programmet som bør være nyttig for andre som søker støtte til ny digital kompetanse var: *Hvordan kan digitalisering og flersidige plattformer skape mer verdi i privat og offentlig sektor? *Hva er praktiske anvendelser av nye digitale teknologier som kunstig intelligens, blockchain, og Internet of Things? *Hvordan bruke åpen innovasjon, design thinking, og kundene i innovasjonsprosessen? *Hvordan kan tjenesteinnovasjon og sirkulærøkonomi øke verdiskapingen?

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg fikk en helt annen forståelse for hva min egen bedrift står midt i - og kunne umiddelbart bidra med fersk kompetanse basert på forskning og trender, kunnskap og innsikt til støtte for egen bedrifts digitale transformasjonsarbeid. Et annet veldig viktig poeng for min del var at arbeidshverdagen min umiddelbart ble morsommere.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg synes programmet var veldig utfordrende, lærerikt og ga meg sårt tiltrengt kompetanse på et område jeg hadde mye å lære. Stort pluss til spennende pensum og forelesere. Minus må være at det var et veldig tidkrevde studium som kan være vanskelig å kombinere ved siden av full jobb for enkelte.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Les deg opp om innhold og pensum på forhånd. Regn også ut hvor mye den anslåtte tidsbruken faktisk vil kreve av deg. Har du motivasjon til dette? Hvis ja -anbefaler jeg det sterkt.

Studiested: bi.no