Logg inn

Utviklingstur til mediehus som satser på karrierejournalistikk

The New York Times
The New York Times
  • The New York Times

Beskriv prosjektet ditt.

Tanken var å få avtaler med aviser i New York som har spesialisert seg på godt utbygde karriereseksjoner. Jeg ønsket å forstå hva redaksjonene vektlegger innenfor karrierejournalistikk og hvordan de bruker dette som et verktøy i jakten på nye abonnenter. Jeg fikk avtaler med New York Times, Business Insider og Huffington Post. Fellesnevneren for disse avisene er at de har et sterkt karrierefokus, og de to sistnevnte er spesielt gode på forbrukervinklinger.

Hva gjør dette relevant for deg?

Det er viktig å utveksle erfaringer og hente inspirasjon på feltet for å kunne fortsette å levere godt og variert karrierestoff til leserne hos VG+, og det er høyst relevant dersom jeg skal utvikle meg som journalist på karrierefeltet og i stoffet jeg leverer.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg synes det var inspirerende å treffe mennesker som jobber med samme fagfelt som meg, og det var fint å utveksle erfaringer på hva slags stoff som fungerer og ikke. Jeg vil spesielt trekke frem møtet med Business Insider som spesielt interessant.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Dersom du skal treffe andre redaksjoner og/eller journalister - start tidlig med å opprette kontakt med dem.