Logg inn

Masteremne i datajournalistikk ved UiB

Fra en av de fysiske samlingene i Bergen til masteremnet i datajournalistikk høsten 2022.
Fra en av de fysiske samlingene i Bergen til masteremnet i datajournalistikk høsten 2022.
  • Fra en av de fysiske samlingene i Bergen til masteremnet i datajournalistikk høsten 2022.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fikk støtte av Stup til delta på et masteremne ved i Universitetet i Bergen som heter "Datajournalistikk, store data og digitale verktøy". Dette masteremnet bestod av en rekke digitale samlinger, tre fysiske samlinger i Bergen, samt levering av en emneoppgave. Som tema for emneoppgaven valgte jeg å jobbe med et konkret prosjekt som resulterte i en rekke artikler på E24 og i Aftenposten høsten 2022. Prosjektet som også ble til en emneoppgave handlet om å bruke datajournalistiske verktøy til å kartlegge konkret hvor mange rike nordmenn (målt ved ligningsformuer over 100 millioner kroner) som har utvandret og innvandret det siste tiåret, og om antallet var stort eller lite målt mot alle som er like rike i Norge. For å vise den praktiske nytten av kurset, har jeg lenket til to artikler vi laget høsten 2022 og én fra januar 2023.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg jobber som økonomijournalist. Det blir bare mer og mer økonomiske data som er tilgjengelig ute på nettet. For å nyttiggjøre seg disse data er det nødvendig å få samlet dem inn, vasket dem, og analysere, tolke og til slutt presentere dem. Alt dette lærte jeg mye om ved å delta på masteremnet/kurset ved UiB. Og ikke minst ved å jobbe hele høsten på prosjektet som til slutt ble til min emneoppgave der.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det positive var alt jeg lærte om konkrete metoder for å samle inn, vaske, og så analysere store datamengder. I tillegg har jeg lært mye om hva gode utviklere i en redaksjon kan klare å sette opp av programmer som kan hente inn og koble databaser som jeg som økonomijournalist nok neppe vil kunne gjøre. Et slikt kurs ga meg et innblikk, men for å gjøre det som en utvikler kan gjøre, måtte jeg både gå flere programmeringskurs og jobbe daglig med dette. Men igjen; kurset jeg gikk på, gjorde at jeg fikk opp mulighetene for hva man som journalist kan få til i samarbeid med utviklere. Det desidert mest negative fra kurset var den helt håpløse informasjonen rundt leveringen av emneoppgaven og strukturen på oppgaven. Der ble vi tvunget til å komme med våre refleksjoner i emneoppgaven før metodedelen. Noe som skapte mye trøbbel i utformingen av emneoppgaven og gjorde i alle fall min mindre lesbar enn om man kunne få starte med metodedelen.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Alle som vil ha en smakebit av hva man kan oppnå ved å kunne litt om datajournalistikk, vil ha glede at dette kurset/masteremnet. Det mest nyttige tipset vil mer være ikke å slippe taket etter at kurset er over. Jeg merker selv at jeg alt et par måneder etter nå glipper på en del metodikk rundt innsamling av data. Så det gjelder å fortsette å bruke det en lærer - hele tiden.

Studiested: https://www.uib.no/emne/UJO664