Logg inn

Samfunnssikkerhet: Granskningsmetodikk, Kystberedskap og terrorisme og sikring

Utrykning med Redningsselskapet på Byfjorden. Foto: E. Risa
Utrykning med Redningsselskapet på Byfjorden. Foto: E. Risa
  • Utrykning med Redningsselskapet på Byfjorden. Foto: E. Risa
  • Lenkesvømming i Jåttåvågen 05.10.22 .Foto: Elisabeth Risa
  • Redningsselskapets øvelse med Norske Redningshunder 26.10.22 Foto: E. Risa

Beskriv prosjektet ditt.

Høsten 2022 deltok jeg som heltidsstudent i tre fag ved Universitet i Stavanger (UIS). Fagene Granskningsmetodikk, Kystberedskap og terrorisme og sikring inngår alle i et masterstudium om spesialisering i samfunnssikkerhet ved UIS. Jeg var heltidsstudent i månedene september, oktober, november og desember. Det var nyttig både å bli kjent med universitetet i regionen vår, fagene var alle oppdaterte og passer dagens situasjon med Russland og krigen mot Ukraina og en skjerpet og forhøyet terrortrussel som følge av krigen og derav den anspente situasjonen i Europa og verden for øvrig. Et mål med emnene var å tilegne seg allsidig forståelse for hvordan dette påvirke samfunnet, men også vår region som nå er hovedleverandør av olje og gass til kontinentet spisser situasjonen. Ved også å få en nærhet, som utplassert i Redningsselskapet, som er aktøren i den skarpe enden som utøver over 70 prosent av alle oppdrag på vegne av HRS (Hovedredningssentralen) fikk jeg på innsiden en umiddelbar forståelse for hvordan den norske kystberedskapen er satt sammen.

Hva gjør dette relevant for deg?

Det var nyttig og relevant både å bli kjent med universitetet i regionen vår, fagene var alle oppdaterte og passer dagens situasjon med Russland og krigen mot Ukraina og en skjerpet og forhøyet terrortrussel som følge av krigen og derav den anspente situasjonen i Europa og verden for øvrig. Et mål med emnene var å tilegne seg allsidig forståelse for hvordan dette påvirker samfunnet, men også Stavangerregionen som nå er hovedleverandør av olje og gass til kontinentet spisser situasjonen. Ved også å få en nærhet, som utplassert i Redningsselskapet, som er aktøren i den skarpe enden som utøver over 70 prosent av alle oppdrag på vegne av HRS (Hovedredningssentralen) fikk jeg på innsiden en umiddelbar forståelse for hvordan den norske kystberedskapen er satt sammen.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Fagene er alle fordypningsfag i masteren, det kreves derfor et høyt nivå av presisjon og faglig forståelse. Samtidig er fagene tilpasset virkelighetsbilde i en urolig verden, samtidig som sabotasjene i Østersjøen, Nordstream 1 og 2 skjedde og flere titalls uidentifiserte droner ble observert over oljeinstallasjonene i Nordsjøen studerte vi på innsiden teorier og pensumartikler og fikk undervisning parallelt om dette. En slik "nærhet" til situasjonen i sanntid gjorde at kursene var både interessante, ikke bare faglig, men også i sammenheng med å komme tilbake til redaksjonen med slik verdifull kunnskap og kompetanse. Faget granskningsmetodikk gir en innføring i hvordan ulykker granskes, med spesielt fokus på ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking. Å lære på innsiden hvordan store ulykker og alvorlige hendelser granskes gir en unik mulighet til å kunne forstå hvordan ulykkesrapporter utarbeides.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Faget Granskningsmetodikk handler om ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking; i et slik fag går en helt i dybden om hvorfor ulykker granskes, hva en ulykke er, årsaker til ulykker, teorier om ulykker og sikkerhet, ulykkesmodeller til bruk i gransking og vanlige analysemetoder. , I tillegg gikk en systematisk gjennom regelverkskravet som er relevant for ulykkesgranskinger, hvordan selve granskingsprosessen fungerer, hvordan praktisk gjennomføring av granskinger skjer samt utfordringer ved granskinger, informasjonsinnhenting, intervju og vitnepålitelighet. De siste temaene anser jeg som nyttig for alle journalister. Gjennom faget byplanlegging er valget opp til en selv hvor en ønsker utplassering, mitt valg falt til slutt på en studie som omhandler den norske kystberedskapen, i en slik setting er oppdatert kunnskap nyttig i et land som har har verdens nest lengste kyst etter Canada.

Studiested: https://www.uis.no/nb/studier/samfunnssikkerhet-master-2-ar